Ανάλυση και εξέλιξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ανάλυση και εξέλιξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος

Γαντζούδη, Βασιλική

Στην εργασία παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από το 1828 μέχρι σήμερα, με ειδική αναφορά στις θεσμικές και ρυθμιστικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών και είχαν ως αποτέλεσμα τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος γενικά και ειδικότερα του τραπεζικού τομέα. Μετά, αναπτύσσει την ιστορική εξέλιξη της τραπεζικής επιχείρησης, τις κατηγορίες των τραπεζών, τη δομή μιας εμπορικής τράπεζας και τις κύριες τραπεζικές εργασίες. Στη συνέχεια αναλύθηκαν θέματα που αφορούν την αναγνώριση της συμπεριφοράς και των αναγκών του τραπεζικού πελάτη, τον τρόπο διανομής των τραπεζικών προϊόντων και την εξυπηρέτησή τους καθώς και θέματα που αφορούν τον ανταγωνισμό στον τραπεζικό χώρο. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στα κριτήρια και τις σύγχρονες τάσεις για την τμηματοποίηση της αγοράς. Και τέλος δίνεται μια εικόνα της σημερινής τραπεζικής αγοράς για τους ιδιώτες πελάτες, όπου γίνεται αναφορά στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρουν οι τράπεζες , τα οποία μεταξύ άλλων είναι: τα στεγαστικά, τα προσωπικά και τα καταναλωτικά δάνεια, οι πιστωτικές κάρτες και τα καταθετικά προϊόντα, οι τραπεζικές υπηρεσίες είσπραξης και πληρωμής υποχρεώσεων. Επίσης γίνεται λόγος στα σύγχρονα μέσα συναλλαγών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.