Μετατροπή προσωπικών εταιρειών σε ανώνυμη εταιρεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μετατροπή προσωπικών εταιρειών σε ανώνυμη εταιρεία

Γρηγορίου, Αχιλλέας

Στην εργασία θα ασχοληθούμε γενικά με τις μετατροπές των επιχειρήσεων αλλά κυρίως με την μετατροπή προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) σε Ανώνυμη Εταιρεία. Θα αναλύσουμε εκτενέστερα τις διατάξεις των Ν.Δ. 1297/72 και Ν. 2166/93, όπως τα κύρια χαρακτηριστικά τους και οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους, καθώς επίσης και τις διαδικασίες που γίνονται κατά τη μετατροπή προσωπικών εταιρειών σε Α.Ε. Τέλος θα χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα μετατροπής Ο.Ε. σε Ε.Ε. για να γνωρίσουμε και στην πράξη τι πραγματικά συμβαίνει και πως εφαρμόζονται όλα τα παρακάτω.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες - Μετατροπή και συγχώνευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.