Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης, για την επιχείρηση που επιδιώκει διασυνοριακή συνεργασία

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης, για την επιχείρηση που επιδιώκει διασυνοριακή συνεργασία

Κάτσικα, Ιωάννα

Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, και εκτός συνόρων, ώστε να επιτυγχάνεται η διασυνοριακή συνεργασία, πρωτίστως, των γειτονικών χωρών και έπειτα σε μεγαλύτερη επέκταση και άλλων μη γειτονικών χωρών. Μέσα από αυτήν την ανάπτυξη, σκοπός είναι να φανούν οι κλάδοι στους οποίους οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύξουν επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες, και όχι μόνο σε αυτές. Αναλύεται η έννοια της επιχειρηματικότητας και έπειτα αναλύεται το επιχειρησιακό σχέδιο. Πιο ειδικά, γίνεται αναφορά στη σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου, στην ανάγκη αυτού, στο τί περιλαμβάνει και στην αξιοπιστία των οικονομικών προβλέψεων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG/PHARE CBC IIIA όπου είναι και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανάλυση της κοινοτικής πρωτοβουλίας, όπως επίσης και η αναφορά του στη συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας (όπου και αναφέρεται η διασυνοριακή συνεργασία στο BP). Αναλύεται στο σχεδιασμό του προγράμματος για την περίοδο 2007-2013 και εν συνεχεία υπάρχει η ανάλυση ευκαιριών-κινδύνων, δυνατών και αδυνάτων σημείων της Ελληνο-βουλγαρικής συνεργασίας, [SWOT ανάλυση (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treats)]. Ακολουθούν τα συμπεράσματα για αυτή την ανάλυση, και το πρώτο μέρος κλείνει με την αναφορά στο πρόγραμμα PHARE. Το δεύτερο, και το κυρίως μέρος, αποτελείται από το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης της εταιρίας «Γερμανός Α.Ε.Β.Ε» και η μελέτη επέκτασής της στη βουλγαρική αγορά. Αρχικά γίνεται η αναλυτική περιγραφή της επιχειρήσεως και ακολουθεί ανάλυση της αγοράς όπου θα δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση (βουλγαρική αγορά). Υπάρχει και η ανάλυση SWOT για τον κλάδο που δραστηριοποιείται η εταιρία, (ανήκει κυρίως στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών). Ακολουθεί η στρατηγική των προϊόντων που θα ακολουθηθεί και τέλος υπάρχει το οικονομικό πλάνο όπου στο παράρτημα που περιλαμβάνει, υπάρχουν ο προβλεπόμενος ισολογισμός, ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και τέλος, η ανάλυση χρηματορροών (cash flow).

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρησιακός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)