Κοπή με νερό και εφαρμογές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Κοπή με νερό και εφαρμογές

Παπάζογλου, Ηλίας

Σκοπός της εργασίας είναι να αναλυθεί η μέθοδος της υδροκοπής στη βιομηχανία. Κάνοντας την αρχή από την ιστορία και την εξέλιξη της υδροκοπής. Βλέποντας δηλαδή πως από υδραυλική εξόρυξη άνθρακα στη Σοβιετική Ένωση και στη Νέα Ζηλανδία φτάσαμε στη σημερινή χρήση της υδροκοπης μέσα στη βιομηχανία. Το πως εντάχθηκε ο άμμος και να αναλυθεί η τομή του ακροφυσιου. Αναλυτικότερα σε πρώτο επίπεδο θα μελετηθούν οι παραλλαγές μεθόδου -πραγματικές συσκευές - διατάξεις στη βιομηχανία. Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στις παραλλαγές της Υδροκοπής όπως: καθαρού νερού (WJM) ή νερού με σωματίδια λειαντικής ουσίας(AWJM). Η υδροκοπή καθαρού νερού μπορεί να διακριθεί σε διαδικασίας κοπής με δέσμη Καθαρού Νερού σε ακίνητο στόχο και σε κινούμενο στόχο. Επιπλέον, θα αναφερθούν οι παράμετροι που επηρεάζουν την κοπή με χρήση νερού υψηλής πίεσης (υλικό κατεργασίας, πάχος υλικού κατεργασίας, διάμετρος ακροφυσίου, και άλλα). Σε επόμενο κεφάλαιο περιγράφονται τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα της κοπής με νερό.

Thesis
NonPeerReviewed

Νερό
Εργαλειομηχανές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.