Χρηματοοικονομικά παράγωγα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Χρηματοοικονομικά παράγωγα

Κατσίκα, Αγγελική

Η εργασία είναι ένα εγχείρημα προσφοράς γενικών και εν μέρει ειδικών γνώσεων και πληροφοριών, για ένα από τα νέα τραπεζικά προϊόντα, τα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας δίνεται ο ορισμός των Παραγώγων Προϊόντων, πληροφορίες για τα είδη των Υποκείμενων Μέσων, καθώς, επίσης και για τους συμμετέχοντες στην Αγορά. Στο δεύτερο κεφάλαιο, καταγράφεται η ιστορική αναδρομή, των Παραγώγων Προϊόντων, πότε ξεκίνησε η εμφάνισή τους και από ποιους. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται μια αναφορά στους τύπους των Παραγώγων Μέσων, στα κοινά χαρακτηριστικά τους και στις διαφορές τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο, δίνονται πληροφορίες για τα Χρηματιστηριακά και Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα Προϊόντα και παρουσιάζονται οι κατηγορίες αυτών. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο αυτής της εργασίας, δίνονται πληροφορίες σχετικές με το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών, (Βασικές Δραστηριότητες, Υποστηριζόμενα Προϊόντα, η Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ)).

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική επιχειρήσεων
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Χρηματιστήρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.