Η εξέλιξη των συνεταιριστικών τραπεζών στην Ελλάδα: 1994-2007

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η εξέλιξη των συνεταιριστικών τραπεζών στην Ελλάδα: 1994-2007

Σαββάογλου, Μαρία
Πίπιλα, Κωνσταντίνα

Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή και η παρουσίαση της εξέλιξης των οικονομικών στοιχείων των Συνεταιριστικών Τραπεζών της Ελλάδας. Περιγράφεται το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη σύσταση και λειτουργία μιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και ενός Πιστωτικού Συνεταιρισμού. Περιγράφεται η εξέλιξη και η συγκέντρωση της Συνεταιριστικής Τραπεζικής Αγοράς στην Ελλάδα. Παρουσιάζονται τα τακτικά και τα συνδεδεμένα μέλη της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος. Περιγράφονται τα οικονομικά στοιχεία των Συνεταιριστικών Τραπεζών της Ελλάδας. Επίσης προκύπτουν και καταγράφονται σημαντικά συμπεράσματα για τις διάφορες Συνεταιριστικές Τράπεζες, μετά από μελέτη των οικονομικών τους στοιχείων. Κάποια από τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται αναφέρονται στα ενεργητικά των τραπεζών, στον αριθμό των καταστημάτων, στις καταθέσεις και τις χορηγήσεις, στα συνεταιριστικά κεφάλαια και στον αριθμό των μελών. Όλα αυτά τα στοιχεία, σε συνδυασμό και με κάποια ακόμη (κέρδη προ φόρων, σύνολο ιδίων κεφαλαίων κ.τ.λ), μπορούν να δώσουν μια εικόνα σχετικά με το που κινούνται και πως εξελίσσονται οι Συνεταιριστικές Τράπεζες στην Ελληνική τραπεζική αγορά.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζική, Συνεταιριστικές - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.