Οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων και η συμβολή του στο περιβάλλον = Ecological product design and its contribution to the enviroment

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων και η συμβολή του στο περιβάλλον = Ecological product design and its contribution to the enviroment

Μπόκαρης, Ιωάννης

Η βασική ιδέα του οικολογικού σχεδιασμού έγκειται στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων μέσω της βελτίωσης του σχεδιασμού των προϊόντων. Η παραδοσιακή προσέγγιση της περιβαλλοντικής προστασίας συνίσταται στην πρόληψη της ρύπανσης ή στη διαχείριση των αποβλήτων μέσω συγκεκριμένων στρατηγικών. Ωστόσο, αυτές οι στρατηγικές επικεντρώνονται αποκλειστικά και μόνο στην αποφυγή ή την ελαχιστοποίηση των εν δυνάμει περιβαλλοντικών επιπτώσεων χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το σχεδιασμό των προϊόντων. Για να χρησιμοποιηθεί μια ιατρική μεταφορά, η παραδοσιακή προσέγγιση ανακουφίζει τα συμπτώματα χωρίς να αντιμετωπίζει τα αίτια της νόσου. Σε αυτήν την εργασία περιγράφτηκαν κάποιες μέθοδοι οικολογικού σχεδιασμού που μπορούν να κάνουν την ζωή μας καλύτερη και ταυτόχρονα να βελτιώσουμε και να προστατέψουμε το περιβάλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικολογία
Σχέδιο, Βιομηχανικό
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.