Διεθνή λογιστικά πρότυπα και ελληνικό τραπεζικό σύστημα = International accountant model and Greek banking system

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Διεθνή λογιστικά πρότυπα και ελληνικό τραπεζικό σύστημα = International accountant model and Greek banking system

Δρούλια, Δήμητρα
Παχύ, Άννα

Στο σύγγραμμα που ακολουθεί δίνονται πληροφορίες για την εφαρμογή των Δ.Λ.Π.. Αναφέρεται γενικά στα Δ.Λ.Π. και περιέχει πληροφορίες για το τι είναι τα Δ.Λ.Π., πότε εφαρμόστηκαν, γιατί εφαρμόστηκαν, δίνοντας μία ολοκληρωμένη εικόνα στον αναγνώστη για τα Δ.Λ.Π. Επίσης αναφέρεται στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και το πώς συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα Δ.Λ.Π. Ο τρόπος και η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. στις οικονομικές καταστάσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Μετά αναφέρεται στις ουσιώδης διαφορές των οικονομικών καταστάσεων που συντάσσονται με το Ε.Γ.Λ.Σ. και Ι τις οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται με τα Δ.Λ.Π. Αναφέρεται στις νομοθετικές διατάξεις, την φορολογική νομοθεσία των Δ.Λ.Π. και τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Το σύγγραμμα ολοκληρώνεται με την πρακτική εφαρμογή ενός Ισολογισμού που συντάσσεται με τα Δ.Λ.Π. και συγκρίνεται με έναν Ισολογισμό που συντάσσεται με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Διεθνή λογιστικά πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.