Η ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα = Insurance market in Greece

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Η ασφαλιστική αγορά στην Ελλάδα = Insurance market in Greece

Κοσετσίδου, Άννα

Η εργασία, αναλαμβάνει να δώσει μια πλήρη εικόνα, τόσο σε γενικά πλαίσια όσο και σε ειδικά, των επιχειρήσεων αυτών, που σκοπός τους είναι η όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη ασφάλιση των πελατών τους. Τα χρονικά πλαίσια της εργασίας είναι χρονολογημένα μέχρι και το έτος 2005 και δίνουν μια ολοκληρωμένη ανάλυση σε ότι αφορά την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά στο σύνολό της, καθώς και στις επιχειρήσεις της μεμονωμένα. Σε πρώτο στάδιο, η εργασία παρουσιάζει μια σύντομη εικόνα της αρχαίας Ελλάδας και της εποχής του μεσαίωνα, και αναλύει τους λόγους από τους οποίους πήγαζε η ανάγκη εφαρμογής μιας πιο οργανωμένη μορφής αλληλοβοήθειας, της λεγόμενης ασφάλισης. Στη συνέχεια, εξηγούνται οι ασφαλιστικοί όροι που χρησιμοποιούνται σήμερα από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και παρουσιάζονται οι ασφαλιστικοί νόμοι που εφαρμόζονται και λειτουργούν στην Ελλάδα. Επίσης, δε θα μπορούσε να λείπει και μια αναφορά στη συμβολή του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης στις σύγχρονες κοινωνίες. Γίνεται μια πιο ειδική εξέταση στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Αρχικά, παρουσιάζεται μια εξωτερική άποψη της ασφαλιστικής αγοράς, και των επιχειρήσεων της, μέχρι και το έτος 2005. Έπειτα, γίνεται μια λεπτομερής αναφορά στους δύο βασικούς κλάδους ασφάλισης, του Κλάδου Ζωής και του Κλάδου Ζημιών, καθώς επίσης αναφέρεται και η εξέλιξή τους από το έτος 1995 μέχρι και το έτος 2005. Τέλος, η εργασία παρουσιάζει την ασφαλιστική αγορά με μεγαλύτερη ακρίβεια. Πρώτιστα, γίνεται μια οικονομική ανάλυση σε σχέση με την Ελληνική Οικονομία, καθώς και μια γενική οικονομική ανάλυση της ασφαλιστικής αγοράς, και, έπειτα, παρουσιάζονται τα οικονομικά μεγέθη των επιχειρήσεων της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς μέχρι και το έτος 2005.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλιση
Ασφαλιστικές εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)