Εφαρμογές συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων: περιπτωσιολογική μελέτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Εφαρμογές συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων: περιπτωσιολογική μελέτη

Κύρτσης, Γεώργιος

Ο προγραμματισμός παραγωγής αποτελεί ένα ζήτημα πολύ σημαντικό για τις σημερινές βιομηχανίες γιατί με την κατάλληλη και αποτελεσματική αντιμετώπισή του μπορεί να αποδώσει σημαντικά πλεονεκτήματα και κέρδη στις επιχειρήσεις. Επίσης λόγω και της μεγάλης πολυπλοκότητας που παρουσιάζει ως πρόβλημα, αποτελεί μεγάλη πρόκληση σε ερευνητικό επίπεδο. Για το συγκεκριμένο πρόβλημα έχουν γίνει και γίνονται πολλές μελέτες με σκοπό τη βέλτιστη επίλυσή του, κυρίως σε θεωρητικό επίπεδο. Δυστυχώς, οι περισσότερες δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε πραγματικά περιβάλλοντα. Η πολυπλοκότητα του προβλήματος έγκειται στον πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων και περιορισμών που υπάρχουν στις πραγματικές βιομηχανίες. Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να εξεταστεί το πρόβλημα του προγραμματισμού παραγωγής μέσω μελετών περίπτωσης στο πραγματικό περιβάλλον των αυτοκινητοβιομηχανιών. Παρουσιάζεται, επίσης, μια μελέτη του προβλήματος - καθώς και διάφορες παραλλαγές αυτού, η επίλυση του οποίου γίνεται με διάφορες μεθόδους, αξιολογώντας και συγκρίνοντας παράλληλα τα αποτελέσματα της καθεμίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Προγραμματισμός παραγωγής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.