Η οικονομική ανάπτυξη της Εύβοιας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Η οικονομική ανάπτυξη της Εύβοιας

Τζουρτζουκλής, Παναγιώτης

Το θέμα εργασίας είναι η οικονομική ανάπτυξη του Νομού Εύβοιας. Ο Νομός Εύβοιας, παρά τη κοντινή απόσταση του από την πρωτεύουσα της χώρας εμφανίζει υστέρηση σε διάφορους τομείς. Υστερεί σε βασικές υποδομές (οδικό δίκτυο, διαχείρισης – προστασίας περιβάλλοντος, τουρισμού), εμφανίζει σημαντικό ποσοστό ανεργίας κυρίως σε νέους και γυναίκες και φθίνουσα πορεία στον πρωτογενή τομέα, στασιμότητα στο δευτερογενή και αυξητικές τάσεις στον τριτογενή. Εξετάζεται η κοινωνική– οικονομική πλευρά του Νομού Ευβοίας. Παρουσιάζονται συγκριτικά στοιχεία τα οποία αφορούν το επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού, στοιχεία που προσδιορίζουν την εξέλιξη του επιπέδου ευημερίας και στοιχεία που αναλύουν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Εξετάζονται οι οικονομικές δραστηριότητες του Νομού Ευβοίας, από τις οποίες φαίνεται η οικονομική φυσιογνωμία του Νομού, αναλύοντας τον πρωτογενή τομέα με την διάρθρωση της αγροτικής οικονομίας, τον δευτερογενή τομέα και ειδικά την μεταποίηση που αποτέλεσε βασικό κομμάτι του και αναλύοντας την διάρθρωση του τριτογενή τομέα. Γίνεται αναφορά στις κύριες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης, ενώ στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τα φυσικά διαθέσιμα του Νομού Ευβοίας. Διερευνάται η εφαρμογή του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, ενώ σχολιάζεται και η υφιστάμενη κατάσταση των χρήσεων γης και στο όγδοο κεφάλαιο περιλαμβάνονται τα οικιστικά στοιχεία του Νομού Ευβοίας. Περιλαμβάνει ενεργειακά στοιχεία του Νομού Ευβοίας ενώ στο δέκατο κεφάλαιο πραγματοποιείται η ανάλυση SWOT στην οποία παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα, οι αδυναμίες, οι ευκαιρίες και οι απειλές για το Νομό Ευβοίας. Τέλος εξετάζονται οι αναπτυξιακοί στόχοι του Νομού Ευβοίας οι οποίοι προκύπτουν από την ανάλυση των χαρακτηριστικών του Νομού και από την ανάλυση SWOT. Τέλος στο δωδέκατο κεφάλαιο μετά την επεξεργασία των δεδομένων εξάγονται συμπεράσματα που δείχνουν ότι το συνολικό Ακαθάριστο προϊόν του Νομού Ευβοίας παρουσιάζει συνεχώς αυξητική τάση, υπάρχει υψηλή ανεργία, βελτίωση του επιπέδου εκπαίδευσης και διαθέτει πλούσιους και ποικιλόμορφους φυσικούς πόρους

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)