Εργαλείο εκπαίδευσης στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Εργαλείο εκπαίδευσης στην καινοτομία και στην επιχειρηματικότητα

Τρικούδη, Κωνσταντίνα

Η μελέτη αποτελείτε από πέντε επιμέρους κεφάλαια. Αναλυτικότερα: Το πρώτο κεφάλαιο έχει τίτλο «Βασικές αρχές της καινοτομίας» και αναφέρεται εκτενέστερα στην καινοτομία εκτιμώντας τη σημασία της, διακρίνο-ντας την από την εφεύρεση, αναλύοντας τους τύπους της και περιλαμβάνοντας το τι περιέχει η καινοτομία, όπως: τις θεωρίες της, της πηγές της, τη διαδικασία της και τη πνευματική ιδιοκτησία. Το δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο «Συστήματα Καινοτομίας» επικεντρώνετε στη φύση των θεσμών που συμβάλλουν στην καινοτομία, αναφέροντας την έννοια των συστημάτων, προσεγγίζοντας τα και διακρίνοντας τα διάφορα είδη της σε τεχνολογικά/τομεακά, περιφερειακά/τοπικά και εθνικά. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην «διαχείριση της καινοτομίας» όπου αναλύεται η στρατηγική, η επιχειρηματική στρατηγική που αναφέρεται στις στρατηγικές που οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν όπως η στρατηγική τεχνολογίας και παραγωγικής καινοτομίας. Στο τέταρτο κεφάλαιο όπως αποκαλύπτει και ο τίτλος του «Τεχνικές Διαχείρισης Καινοτομίας: ένα εργαλείο για τις ΜΜΕ» περιγράφονται οι τεχνικές διαχείρισης καινοτομίας, τα στάδια της καινοτομικής διαδικασίας και το συνδυασμένο μοντέλο της, ακόμα αναλύεται σε τρία στάδια ο ρόλος των μοντέλων στη δημιουργία περιφερειακής πολιτικής για την καινοτομία όπου εκεί περιγράφονται σε αναλυτικούς πίνακες τα προβλήματα των ΜΜΕ μιας περιφέρειας Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο «Προώθηση της Καινοτομίας» αναλύεται η λογική της κυβερνητικής παρέμβασης και τα πολιτικά της μέσα, διακρίνονται τα γενικά και ειδικά μέσα όπου σαν γενικά αναφέρονται οι θεσμοί, η υποδομή, οι επιδοτήσεις, η μόρφωση και εκπαίδευση, το διεθνές εμπόριο, η αγορά εργασίας, οι χρηματοπιστωτικές αγορές, και οι εταιρείες και ως ειδικά τα συστήματα καινοτομίας, η έρευνα και ανάπτυξη, η εμπορευματοποί-ηση και οι γενικές προμήθειες.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)