Διεθνής τραπεζική: μορφές επέκτασης των ελληνικών τραπεζών στα βαλκάνια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διεθνής τραπεζική: μορφές επέκτασης των ελληνικών τραπεζών στα βαλκάνια

Αντωνιάδης, Παύλος
Δεληγιάννης, Γιάννης

Με την εργασία θα γίνει αναφορά στα χαρακτηριστικά της διεθνούς τραπεζικής. Τις μορφές που λαμβάνει η δραστηριοποίηση αυτή, τους κινδύνους που παρουσιάζει αλλά και την ελληνική εμπειρία που είναι σημείο αναφοράς για τις λοιπές επιχειρήσεις. Η εργασία περιλαμβάνει την διεθνή τραπεζική δραστηριότητα, τους κινδύνους που αυτή ενέχει, το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των ξένων τραπεζών σε τρίτες χώρες. Αναφέρεται στην παρουσία των ελληνικών τραπεζών σε πέντε χώρες των Βαλκανίων (Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία και ΠΓΔΜ). Θα γίνει μια αξιολόγηση της παρουσίας δύο θυγατρικών ελληνικών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην αγορά της Βουλγαρίας τα τελευταία χρόνια.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Βαλκανική Χερσόνησος
Διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.