Ανάλυση αποδοτικότητας του τουριστικού κλάδου του νομού Κέρκυρας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Ανάλυση αποδοτικότητας του τουριστικού κλάδου του νομού Κέρκυρας

Γκίκα, Σοφία

Στην εργασία θα μιλήσουμε για τις βασικές οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν την αφετηρία για την μέτρηση της αποδοτικότητας. Δηλαδή θα μιλήσουμε για τον Ισολογισμό, τα Αποτελέσματα Χρήσεως, τον Πίνακα διάθεσης Κερδών, την κατάσταση του λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως και το Προσάρτημα του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως. Επίσης θα γίνει αναφορά στην έννοια των οικονομικών καταστάσεων και τις μεθόδους ανάλυσης αυτών. Θα μιλήσουμε για τους αριθμοδείκτες, γενικά τι είναι αριθμοδείκτες, βασικές κατηγορίες αυτών και το εννοιολογικό τους περιεχόμενο. Θα αρχίσουμε να μιλάμε για τους αριθμοδείκτες ρευστότητας με τους οποίους θα μετρήσουμε την επάρκεια ή όχι ρευστότητας των επιχειρήσεων, κυρίως θα προσδιορίσουμε την βραχυχρόνια οικονομική θέση των επιχειρήσεων και της ικανότητας τους να ανταποκρίνονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους. Μετά θα δούμε τους δείκτες δραστηριότητας με τους οποίους θα μετρήσουμε την αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου , ως προς την χρησιμοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων. Θα δούμε τους δείκτες αποδοτικότητας με τους οποίους, θα μετρήσουμε την αποδοτικότητα της επιχειρήσεως, την δυναμικότητα των κερδών της και την ικανότητα της διοίκησής της. Ακολουθούν οι αριθμοδείκτες διαρθρώσεως κεφαλαίων και βιωσιμότητας. Θα μάθουμε τα διάφορα είδη και τις μορφές των κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότησή του κλάδου. Θα μιλήσουμε για τους επενδυτικούς αριθμοδείκτες οι οποίοι περιλαμβάνουν κάποια στοιχεία και απαντούν στα ερωτήματα που θέτει ο επενδυτής σχετικά με την λήψη μιας οικονομικής επενδυτικής απόφασής του. Τέλος θα κάνουμε την ανάλυση αποδοτικότητας του τουριστικού κλάδου. Θα πάρουμε τους Ισολογισμούς, τα Αποτελέσματα Χρήσεως και τον Πίνακα Διάθεσης Κερδών 7 τουριστικών επιχειρήσεων του Νομού Κέρκυρας για τα οικονομικά έτη 2003-2004. Θα υπολογίσουμε και θα σχολιάσουμε την ρευστότητα, την αποδοτικότητα ,την δραστηριότητα την διάρθρωση κεφαλαίων και τις επενδύσεις που γίνονται στις επιχειρήσεις αυτές με την χρήση των αντίστοιχων αριθμοδεικτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική οικονομία
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)