Τουριστικό, ξενοδοχειακό μάρκετινγκ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Τουριστικό, ξενοδοχειακό μάρκετινγκ

Μπέλμπα, Ειρήνη

Η εργασία ξεκινά με την εξήγηση της έννοιας του μάρκετινγκ και τις βασικές αρχές που το πλαισιώνουν. Περιγράφεται η έννοια του τουρισμού και η ανάπτυξή του, και πώς χρησιμοποιείται το μάρκετινγκ στον τομέα αυτό. Επίσης, επισημαίνονται οι σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο μάρκετινγκ των υπηρεσιών και το μάρκετινγκ των βιομηχανικών και συσκευασμένων αγαθών. Στην πορεία, παρουσιάζεται το σύστημα μάρκετινγκ του τομέα της φιλοξενίας, το οποίο αποτελεί τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε οργανισμός στον τομέα της φιλοξενίας. Παρέχεται επίσης, μια λεπτομερής περιγραφή της ανάλυσης των ευκαιριών και των τεχνικών έρευνας μάρκετινγκ. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται οι εναλλακτικές στρατηγικές που είναι διαθέσιμες για οποιονδήποτε οργανισμό του τομέα της φιλοξενίας με σκοπό την επίτευξη των στόχων, την τμηματοποίηση της αγοράς και την τοποθέτηση στην αγορά. Το δεύτερο μέρος της εργασίας αναφέρεται, σε γενικά πλαίσια, στο πώς εφαρμόζεται το τουριστικό ξενοδοχειακό μάρκετινγκ στην παγκόσμια αλυσίδα ξενοδοχείων Hyatt. Αρχικά, παρουσιάζονται κάποια γενικά στοιχεία για τα ξενοδοχεία της Hyatt, τις υπηρεσίες που προσφέρει και τις εγκαταστάσεις που περικλείονται σε κάθε ξενοδοχειακή μονάδα σε όλο τον κόσμο. Περιγράφεται το ξενοδοχειακό μείγμα παρουσίασης της Hyatt, οι πρόσθετες υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν τα ξενοδοχεία της αλυσίδας αυτής, καθώς και κάποια από τα ειδικά πακέτα και διαγωνισμούς που διοργανώνουν με σκοπό να παρακινήσουν το αγοραστικό κοινό να απολαύσει την πολυτέλεια. Επίσης, γίνονται αναφορές σε κάποιες από τις διαφημίσεις της Hyatt που έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς και πού αποσκοπεί η κάθε μία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ξενοδοχεία
Τουριστικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.