Εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδρασή της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή = Introduction to environmental management and its interaction with production process in the modern era

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Εισαγωγή στην περιβαλλοντική διαχείριση και στην αλληλεπίδρασή της με τη διαδικασία παραγωγής στη σύγχρονη εποχή = Introduction to environmental management and its interaction with production process in the modern era

Κυριακίδης, Θεόδωρος

H Ελλάδα παρακολουθεί εντατικά και συμβάλλει στις διεθνείς και κοινοτικές περιβαλλοντικές εξελίξεις. Συμμετέχει σε όλες τις σχετικές διαδικασίες και υποβάλλει ετησίως εθνικές εκθέσεις στην Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης (CSD) του ΟΗΕ σχετικά με την εφαρμογή της Agenda 21. Το ΥΠΕΧΩΔΕ όσον αφορά την περιβαλλοντική διοίκηση σε κεντρικο-εθνικό επίπεδο αποτελεί τον κύριο φορέα που είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής στη χώρα. Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Και τα δύο αυτά σχήματα είναι τέκνα του ν. 2742/1999. Τέλος σημαντικό βήμα είναι η ψήφιση του νόμου για τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό (2508/97) καθώς και η υιοθέτηση της Habitat Agenda που αποτελεί το Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης για τους Ανθρώπινους Οικισμούς. Οι παραπάνω αναφερθείσες εξελίξεις, δείχνουν ότι ο στόχος της αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί πλέον αναπόσπαστο στοιχείο της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον 21ο αιώνα. Παρά τις όποιες αντιδράσεις και αναμενόμενες καθυστερήσεις έχει πλέον διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που προωθεί και επιβάλλει μια εκ βάθρων αναθεώρηση των προτεραιοτήτων της πολιτικής των κυβερνήσεων των χωρών μελών, αλλά και μια ουσιαστική αλλαγή στις κυρίαρχες συμπεριφορές παραγωγών και καταναλωτών. Μοναδική λύση, είναι να αναγνωριστεί η κρίσιμη σχέση μεταξύ οικονομικής δραστηριότητας και φύσεως καθώς και η χρήση αυτής της σχέσεως με τέτοιο τρόπο, ώστε να λαμβάνονται καλύτερες και σοφότερες αποφάσεις. Προς αυτόν το δρόμο, πρέπει πρώτα να αποφασιστεί τι επίπεδο ποιότητας του περιβάλλοντος είναι αποδεκτό και μετά να γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις στη συμπεριφορά της αγοράς, που θα στηρίξει αυτήν την ποιότητα καθώς θα συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε ως κοινωνία.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση περιβάλλοντος
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.