Μελέτη των θερμικών ιδιοτήτων βιοαποικοδομήσιμων πολυμερών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μελέτη των θερμικών ιδιοτήτων βιοαποικοδομήσιμων πολυμερών

Ντρέκη, Ελένη

Η βαθιά γνώση των ιδιοτήτων και συμπεριφορών ενός υλικού είναι αναγκαία για την ορθή χρήση και αξιοποίησή του. Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ενδελεχής εξέταση και παρουσίαση των ιδιοτήτων και εφαρμογών των βιοαποικοδομήσιμων πολυμερών καθώς και η μελέτη των θερμικών ιδιοτήτων τους. Τα περισσότερα στοιχεία για τις ιδιότητες των σχετικά νέων αυτών υλικών αντλήθηκαν από αγγλόφωνη βιβλιογραφία, καθώς η ελληνική αντίστοιχη αποδεδείχθηκε ανεπαρκής. Κατόπιν, εκτελεστήκαν πειράματα για την ακριβέστερη δυνατή απεικόνιση των θερμικών ιδιοτήτων του υλικού. Αποτέλεσμα της μελέτης αυτής είναι τα 11 κεφάλαια της συγκεκριμένης εργασίας. Στο 1ο και στο 2ο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά για τη σημασία των πολυμερών και των βιοαποικοδομήσιμων πολυμερών, για τις ιδιότητες και τις εφαρμογές τους. Στο 3οκαι στο 40 κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πολύ-υδροξυαλκανοϊκά οξέα (ΡΗΑs) και το πολυ(3-υδροξυβουτυρικό οξύ) (PHB), καθώς και η σύνθεση τους, η παραγωγή τους, οι ιδιότητες τους και οι εφαρμογές τους. Το 50 κεφάλαιο περιέχει τους οργανικούς αργίλους και τις εφαρμογές τους. Στο 6ο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά για την δομή, την δημιουργία, τις ιδιότητες, αλλά και τις εφαρμογές των ναναοσύνθετων υλικών. Το 7ο κεφάλαιο απαρτίζεται από την περίθλαση ακτίνων Χ(XRD), από την παραγωγή τους και τις ιδιότητες τους. Στο 8ο κεφάλαιο μελετάμε την θερμοσταθμική ανάλυση (TGA). Στο 9ο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή για τη διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης (DSC). Το κεφάλαιο 10 αποτελείται από το πειραματικό μέρος, συγκεκριμένα, απαρτίζεται από περίθλαση ακτίνων Χ, θερμοσταθμική ανάλυση και μετρήσεις διαφορικής σάρωσης. Τέλος το κεφάλαιο 11 περιέχει τα διαγράμματα από τις αναλύσεις που έγιναν καθώς και τα συμπεράσματα που προκύπτουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολυμερή
Θερμοδυναμική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.