Διμερές εμπόριο των νέων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιπτωσιολογική μελέτη μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, η οποία μετεγκαταστάθηκε ολόκληρη ή μέρος αυτής, από την Ελλάδα στην Βουλγαρία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διμερές εμπόριο των νέων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιπτωσιολογική μελέτη μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, η οποία μετεγκαταστάθηκε ολόκληρη ή μέρος αυτής, από την Ελλάδα στην Βουλγαρία

Κουσουρνάς, Κωνσταντίνος
Σιδερίδης, Θεόδωρος

Ο σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της θεωρητικής πλευράς του διεθνούς εμπορίου και της στρατηγικής ηγεσίας κόστους σε σχέση με την πραγματική δράση των επιχειρήσεων, ερευνώντας τη τάση που φέρνει τις Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μεταγκαταστίσουν μέρος της επιχείρησής τους σε άλλες χώρες στρατηγικής σημασίας λόγω χαμηλού κόστους.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις, Ξένες
Εμπόριο - Ελλάδα - Ευρώπη, Ανατολική
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.