Ηγεσία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ηγεσία στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Περη, Αριόλα

Η εργασία θα παρουσιάσει την ηγεσία αλλά και τον ρόλο του ηγέτη. Θα μπορούσε να λεχθεί, ότι η ηγεσία είναι η ειδίκευση στο να διευθύνουμε ανθρώπους με σκοπό τη δημιουργία κλίματος, μέσα στο οποίο μια ομάδα θα μπορεί να αποδίδει το μέγιστο των δυνατοτήτων της. Η εμπειρία διδάσκει ότι η ηγεσία είναι ένα σύνολο αφομοιώσιμων ικανοτήτων. Η εκπαίδευση και η κατάκτηση μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Τις περισσότερες ικανότητες ο ηγέτης τις αποκτά από την εμπειρία και από την σχέση του με τους άλλους. Οι ηγέτες ξέρουν ότι όλοι οι πόροι είναι δυνατόν να διαχειριστούν εκτός από τους ανθρωπίνους. Οι άνθρωποι πρέπει να οδηγηθούν. Ο ηγέτης δεν ελέγχει αλλά αφήνει τους ανθρώπους του να ενεργήσουν και να αναπτυχθούν. Οι αποτελεσματικοί ηγέτες φροντίζουν βαθιά για όλους και συχνά λειτουργούν ως οικογένεια με τους ανθρώπους τους. Ο ηγέτης πρέπει να είναι ενεργητικός και ενθουσιώδης. Ο δυναμισμός αυτός προέρχεται από μια ισχυρή πιστή σε ένα σκοπό και μια προθυμία να εκφραστεί η πεποίθηση αυτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηγεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.