Λογιστικό σχέδιο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Λογιστικό σχέδιο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

Χριστάκης, Αθανάσιος

Στην εργασία παρουσιάζεται αναλυτικά η λογιστική των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής λογιστικής (απλογραφικό και διπλογραφικό σύστημα) υπάρχουν σημαντικές διαφορές που είναι απαραίτητο να τονίσουμε. Η δημόσια λογιστική δεν παρακολουθεί λογιστικά τις μεταβολές της περιουσίας αντίθετα με την ιδιωτική, η οποία παρακολουθεί λογιστικά την εξέλιξη της επιχειρηματικής περιουσίας. Επιπλέον, ενώ η ιδιωτική λογιστική διαπιστώνει και ερευνά το οικονομικό αποτέλεσμα και τις αιτίες διαμόρφωσής του, η δημόσια λογιστική ουσιαστικά δεν πραγματοποιεί λογιστικό αποτέλεσμα. Για τους προαναφερθέντες λόγους, η εισαγωγή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήταν πραγματικά αναγκαία για την υγιή λειτουργία τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Λογιστική
Λογιστικό σχέδιο, Γενικό

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.