Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, εταιριών που ανήκουν στον κλάδο χονδρικό εμπόριο = Financial analyses accounting statements, of companies which are belong in branch of wholesale commerce

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, εταιριών που ανήκουν στον κλάδο χονδρικό εμπόριο = Financial analyses accounting statements, of companies which are belong in branch of wholesale commerce

Σιδηρόπουλος, Αχιλλέας

Η εργασία έχει σαν θέμα την χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων εταιρειών που ανήκουν στον κλάδο χονδρικό εμπόριο. Πολύς κόσμος θέλει να επενδύσει τα χρήματα που αποταμιεύει στο χρηματιστήριο και πρέπει να επιλέξει μετοχές ώστε να δημιουργήσει ένα σωστό χαρτοφυλάκιο. Η εργασία θα βοηθήσει τον επενδυτή να επιλέξει εταιρεία από τον κλάδο χονδρικό εμπόριο. Δυστυχώς δεν γινόταν να αναλύσουμε όλες τις εταιρείες γιατί είναι πολλές επιλέξαμε έξι που η κάθε μία ανήκει σε διαφορετικό τομέα και είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο αξιών. Οι εταιρείες είναι οι εξής: ΕΛΤΡΑΚ (μηχανήματα, ελαστικά, ανταλλακτικά αυτοκινήτων), ΕΛΙΝΟΙΛ (καύσιμα, λιπαντικά, πρατήρια καυσίμων), ΕΛΓΕΚΑ (τρόφιμα, logistics), ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ( μέταλλα, μεταλλεύματα, ενέργεια), ΜΠΕΡΝΟΥΜΠΗ (οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός), LAVIPHARM ( φάρμακα, καλλυντικά, προϊόντα υγείας) . Επιλέξαμε τα νέα διεθνή λογιστικά πρότυπα για δύο λόγους. Πρώτον για να είναι η ανάλυση όσο το δυνατό σε σημερινά δεδομένα και δεύτερον για να μάθουμε και να μελετήσουμε καλύτερα τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, επειδή στο μέλλον στην δουλεία μας με τέτοιους ισολογισμούς θα ασχοληθούμε. Με διεθνή λογιστικά πρότυπα οι εταιρείες ανακοινώνουν τα αποτελέσματά τους από το 2004, έτσι στη διάθεση μας για την ανάλυση έχουμε τρεις ισολογισμού από κάθε εταιρεία. Επίσης να αναφέρουμε ότι δεν γίνετε να αναλύσουμε και από τα δύο είδη ισολογισμών γιατί δεν θα έβγαιναν ασφαλή συμπεράσματα, καθώς οι διαφορές τους είναι πολλές. Η εργασία ξεκινάει με ένα κεφάλαιο που αναφέρεται στα είδη ανάλυσης και στις κατηγορίες αναλυτών που υπάρχουν. Κατόπιν γίνετε η ανάλυση κάθε μίας εταιρείες ξεχωριστά. Αρχικά με το προφίλ κάθε εταιρείας και κατόπιν κατά πόσο συμμετέχουν τα στοιχεία τους στο σύνολο του ενεργητικού, την διαχρονική μεταβολή τους. Καθώς και ανάλυση των αποτελεσμάτων χρήσης, όπως και των ταμειακών ροών. Για την καλύτερη ανάλυση και για ασφαλή συμπεράσματα σημαντικό ρόλο είχαν οι αριθμοδείκτες. Το τελευταίο κεφάλαιο αναφέρει στοιχεία για τον κλάδο και την οικονομία, έτσι ώστε να επιλέξουμε αν αξίζει να επενδύσουμε σε αυτόν τον κλάδο και γενικά αν αξίζει να επενδύσουμε σε μεγάλου ρίσκου μορφές επένδυσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Χονδρικό εμπόριο
Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.