Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Παρουσίαση ΑΝΚΟ Α.Ε.

Καραλίγκας, Θωμάς

Η εργασία που ακολουθεί έχει ως αντικείμενο μελέτης την παρουσίαση μίας ανώνυμης εταιρίας και την χρηματοοικονομική ανάλυση των βασικών μεγεθών της μέσω των λογιστικών καταστάσεων. Η εταιρία με την οποία θα ασχοληθούμε είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας ΑΝΚΟ Α.Ε.. Η συγκεκριμένη εταιρία σε σχέση με το σύνολο των Ανωνύμων εταιριών παρουσιάζει μία ιδιομορφία. Αποτελεί μία μη κερδοσκοπική επιχείρηση η οποία έχει ως μετόχους την τοπική ένωση δήμων και κοινοτήτων της Δυτικής Μακεδονίας και τοπικούς φορείς ανάπτυξης όπως η νομαρχίες Κοζάνης και Γρεβενών καθώς και διάφοροι αγροτική συνεταιρισμοί και εμπορικά επιμελητήρια. Η δυσκολία στην ανάλυση της συγκεκριμένης εταιρίας έγκειταί στο γεγονός ότι απώτερος σκοπός της δεν είναι ούτε η μεγιστοποίηση του κέρδους ούτε η κυριαρχία της στη αγορά. Σκοπός της είναι η επιτάχυνση της ανάπτυξης τόσο στους νομούς Κοζάνης και Γρεβενών όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Στο πρώτο μέρος της εργασίας θα αναφερθούμε στα βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης μορφής εταιρίας, στην έννοια της μετοχής και στα βασικά είδη μετοχών που υπάρχουν καθώς και στα όργανά της διοίκησης και των τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Έπειτα ακολουθεί η παρουσίαση της εταιρίας και ο απολογισμός του έργου και της λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένη θα μιλήσουμε για την εταιρία τους στόχους της τα οράματα και την πολιτική της όπως επίσης και για το ανθρώπινο δυναμικό και το έργο της εταιρίας. Στην συνέχεια παρατίθεται ένας απολογισμός του έργου και της οικονομικής κατάστασης. Εδώ μπορούμε να παρακολουθήσουμε την δράση της εταιρία καθώς και την εξέλιξη τόσο των οικονομικών της μεγεθών όσο και των οικονομικών της καταστάσεων κατά την τελευταία πενταετία. Τέλος επιχειρείτε μία χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων η οποία περιλαμβάνει: ανάλυση κοινών μεγεθών, δηλαδή την εξέλιξη των βασικών λογαριασμών της επιχείρησης ως ποσοστό επί είτε της συνολικής περιουσίας είτε του συνόλου του κύκλου εργασιών. Διαχρονική ανάλυση της πορείας των βασικών μεγεθών της επιχείρησης. Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών των λογιστικών καταστάσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.