Σύγκριση συστημάτων σήμανσης χοίρων και εκτίμησης της δυναμικότητας τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Σύγκριση συστημάτων σήμανσης χοίρων και εκτίμησης της δυναμικότητας τους

Παπαδόπουλος, Νικόλαος

Η ατομική σήμανση των χοίρων είναι μια σημαντική και αναγκαία προϋπόθεση στη σύγχρονη διαχείριση των χοιροστασίων, η οποία εφαρμόζεται σε διαφορετικά επίπεδα μέσα στην βιομηχανία παραγωγής χοίρων. Στο επίπεδο της χοιροτροφικής μονάδας, έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια εφαρμογές οι οποίες υποστηρίζονται από υπολογιστές για την εκτροφή και την επιλογή των χοίρων, τη διαχείριση και διατροφή των χοιρομητέρων, καθώς και για την αύξηση του βάρους των χοίρων πάχυνσης (Huiskes, 1991; Blair et al., 1994). Μέσα στην βιομηχανία παραγωγής χοίρων, η ατομική σήμανση έχει με ανοδική πορεία και γίνεται με σεβασμό στην υγεία των ζώων και στα συστήματα ελέγχου ποιότητας (Ausburg, 1990). Ο ποιοτικός έλεγχος των αλυσίδων παραγωγής επεκτείνεται από τη φάρμα μέχρι το σφαγείο, σχηματίζοντας σχέδια ποιοτικού ελέγχου. Αυτά τα σχέδια συνδέουν τις πληροφορίες του σφαγίου με αυτές τις φάρμας από όπου προέρχονται (Leese, 1993; Klindtworth, 1995). Σε εθνικό επίπεδο, ο εντοπισμός των χοιροστασίων και ατομικά των ζώων κατά τη διάρκεια ασθενειών βασίζεται στη σήμανση των χοιροτροφικών εγκαταστάσεων και των ζώων. Η εκτίμηση των ζώων και των κοπαδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο οποιαδήποτε χρονική στιγμή απαιτεί ένα ισχυρό σύστημα σήμανσης και καταχώρησης σε εθνικό επίπεδο (Saatkamp et al., 1996). Ο έλεγχος της υγείας των ζώων σε γενικό βαθμό απαιτεί ακόμα μια αξιόπιστη σήμανση των ζώων ώστε να βελτιώνεται η ποιότητα των συγκεντρωμένων πληροφοριών (Bringewater, 1990). Τα συστήματα σήμανσης των ζώων μπορούν ως εκ τούτου να βοηθήσουν ατομικά τους παραγωγούς, τη βιομηχανία και το καταναλωτικό κοινό. Στα συστήματα σήμανσης που χρησιμοποιούνται συμπεριλαμβάνονται τα ενώτια, τα τατουάζ στην πλάτη ή στο αυτί και η κοπή των αυτιών (van Houwelingen, 1991). Όλα αυτά τα συστήματα έχουν σημαντικά προβλήματα: τα ενώτια μπορούν να χαθούν, τα τατουάζ ξεθωριάζουν και το κόψιμο των αυτιών είναι δύσκολο να διαβαστεί. Όταν η σήμανση χαθεί ή διαβαστεί λανθασμένα μπορεί να κοστίσει ακριβά στους κτηνοτρόφους ή στην περίπτωση που ξεσπάσει μια επιδημία σε ένα ολόκληρο τομέα παραγωγής.

Thesis
NonPeerReviewed

Χοιροτροφία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.