Η οικονομία του νομού Ημαθίας

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Η οικονομία του νομού Ημαθίας

Πουσατίδου, Ειρήνη

Τα θέματα που αναπτύσσει η εργασία είναι: Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου αναφέρονται τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας και κάποια οικονομικά χαρακτηριστικά κάθε νομού. Πληθυσμιακά στοιχεία του νομού, με βάση τις απογραφές από το 1920 έως το 2001, ώστε υπάρχει η δυνατότητα να εντοπιστούν και να μελετηθούν οι μεταβολές του πληθυσμού. Επίσης μελετάτε ο πληθυσμός με βάση το φύλο και την ηλικία. Μελετάτε και ο οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός του νομού. Όπως και τα επίπεδα ανεργίας κάθε φύλου με βάση το μορφωτικό τους επίπεδο, την ηλικία και την διάρκεια ανεργίας. Ο πρωτογενής τομέας, όπου μελετάτε η γεωργία, η καλλιέργεια νωπών φρούτων και οι εκτάσεις που καταλαμβάνουν, η μεταποίηση και οι εξαγωγές των προϊόντων που παράγονται στο νόμό και οι προσπάθειές που γίνονται για βιολογική καλλιέργεια. Η κτηνοτροφία που αναπτύσσεται στο νομό, τα είδη των ζώων που υπάρχουν και η βιολογική κτηνοτροφία. Οι δασικές εκτάσεις του νομού όπως και η περιορισμένη αλιεία. Ο δευτερογενής τομές, όπου αναφέρονται η βιομηχανική και εμπορική δραστηριότητα του νομού, τα είδη των επιχειρήσεων με βάση την νομική μορφή τους. Όπως και αναφορά στα κλωστήρια και τα κονσερβοποιεία του νομού. Ο τριτογενής τομέας όπου μελετώνται οι εμπορικές δραστηριότητες του νομού, ο τουρισμός και τα προβλήματα που παρατηρούνται, οι ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται στο νομό. Και τέλος οι υπηρεσίες που υπάρχουν με αναφορά στα τραπεζικά καταστήματα. Επίσης γίνεται αναφορά, στο πως συμβάλει κάθε τομέας οικονομικής δραστηριότητας στην διαμόρφωση του ΑΕΠ. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στα σχέδια ανάπτυξης για κάθε κλάδο του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, τα προγράμματα χρηματοδότησης που υλοποιούνται στο νομό όπως και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του νομού. Στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα, όπου αντιλαμβανόμαστε ότι ο νόμος δραστηριοποιείται και στους τρεις τομείς με ιδιαίτερη έμφαση στον τριτογενή τομέα, με τα επίπεδα ανεργίας να μειώνονται χρόνο με το χρόνο, τονίζοντας ότι τα άτομα γυναικείου φύλου είναι κυρίως άνεργα. Όπως και οι δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξη του νομού.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιφερειακός προγραμματισμός
Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)