Τα κρίσιμα στάδια στην αναπαραγωγή των αιγοπροβάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Τα κρίσιμα στάδια στην αναπαραγωγή των αιγοπροβάτων

Φλουρίδης, Στέφανος

Τα αιγοπρόβατα εκτρέφονται για τις παραγωγικές τους ιδιότητες που είναι η γαλακτοπαραγωγική, η κρεοπαραγωγική και η κρεατοπαραγωγική ικανότητα. Τα παραπάνω μας οδηγούν στο μελετήσουμε εκτενέστερα τα κρίσιμα στάδια στην αναπαραγωγή των αιγοπροβάτων που είναι η ανάπτυξη των αμνοεριφίων, η περίοδος ενήβωσης, η περίοδος οχειών-γονιμοποίησης και η περίοδος κυοφορίας-τοκετού. Η ανάπτυξη των αιγοπροβάτων χωρίζεται σε δύο φάσεις που είναι ο θηλασμός και ο απογαλακτισμός. Ο θηλασμός χωρίζεται σε φυσικό και τεχνητό, τα κριτήρια επιλογής είναι καθαρά οικονομικά. ο απογαλακτισμός εξαρτάται από την κατεύθυνση του ποιμνίου και επηρεάζεται από το σωματικό βάρος των αμνοεριφίων κατά την γέννηση, την πολυδημία και την ηλικία της προβατίνας. Η περίοδος ενήβωςης είναι η περίοδος έναρξης παραγωγής ωαρίων στο θηλυκό και σπερματοζωαρίων στα αρσενικά. Οι παράγοντες που την επηρεάζουν είναι γενετικοί και περιβαλλοντικοί. Η περίοδος οχείας –γονιμοποίησης είναι η περίοδος κατά την οποία πραγματοποιούνται οι οχείες, οι τρόποι διαπίστωσης της πραγματοποίησης της οχείας είναι παρατήρηση βλέννας στο κάτω μέρος του ανώτερου τμήματος της ουράς και το ανακατεμένο μαλλί στη ράχη και στη λεκάνη του θηλυκού. Η γονιμοποίηση των αιγοπροβάτων μπορεί να γίνει με φυσική οχεία ή με τεχνητή σπερματέγχυση και εξαρτάται από το στάδιο της αναπαραγωγικής περιόδου, το θηλασμό και τη διατροφή. Η διάρκεια της κυοφορίας των αιγοπροβάτων κυμαίνεται από 140-153 ημέρες. Η παρατηρούμενη παραλλακτικότητα στη διάρκεια της κυοφορίας οφείλεται στην επίδραση του γενοτύπου των αιγοπροβάτων και των εμβρύων. η έναρξη του τοκετού γίνεται από την ενεργοποίηση του άξονα υποθαλάμου-υπόφυση-επινεφρίδια του εμβρύου.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιγοπρόβατα - Διατροφή και ζωοτροφές
Αναπαραγωγή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.