Η φωτοσύνθεση και οι παράγοντες που την επηρεάζουν

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η φωτοσύνθεση και οι παράγοντες που την επηρεάζουν

Τόνιας, Γεώργιος

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας αναλύεται μια χαρακτηριστική αναβολική διαδικασία. Αναφερόμαστε στο περίφημο φαινόμενο της φωτοσύνθεσης. Κάθε φύλλο ενός φυτού είναι στην ουσία ένα εργοστάσιο παραγωγής υδατανθράκων που στηρίζεται στην ηλιακή ενέργεια. Κατά τη φωτοσύνθεση η χλωροφύλλη δεσμεύει ηλιακή ακτινοβολία και τη χρησιμοποιεί για τη σύνθεση μορίων ΑΤΡ. Η ενέργεια που περιέχεται στο ΑΤΡ αποδίδεται σε βιοχημικά μονοπάτια που οδηγούν στη σύνθεση πλούσιων σε ενέργεια υδατανθράκων. Τα κύρια πρωτογενή υλικά της φωτοσύνθεσης είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και το νερό (H2O). Η ηλιακή ακτινοβολία που δεσμεύεται από τη χλωροφύλλη χρησιμεύει για τη φωτόλυση του νερού και την ελευθέρωση στην ατμόσφαιρα του οξυγόνου που υπήρχε σε αυτό. Τα υδρογονοκατιόντα της φωτοσύνθεσης και τα ηλεκτρόνια που προέρχονται από τη φωτόλυση του νερού μεταφέρονται σε ένα σύστημα δεκτών ηλεκτρονίων. Κατά τη μετακίνηση αυτών μέσα στο σύστημα η φωτεινή ακτινοβολία συμβάλλει στην άνοδο του ενεργειακού επιπέδου των ηλεκτρονίων. Επίσης, η φωτοσυνθετική απόδοση ενός φυτού επηρεάζεται τόσο από εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς παράγοντες. Τ

Thesis
NonPeerReviewed

Φυτά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.