Κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στο χώρο του Ιονίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου στο χώρο του Ιονίου

Κουρτέσης, Παντελής

Εξετάζεται η προέλευση και οι γεωλογικοί μηχανισμοί σχηματισμού των κοιτασμάτων. Αναφέρονται οι προϋποθέσεις που πρέπει γεωλογικά να πληρούνται για τη γένεση και σχηματισμό των κοιτασμάτων, όπως η ύπαρξη μητρικού υλικού, η ύπαρξη ταμιευτηρίου πετρώματος, η ύπαρξη στεγανού καλύμματος και παγίδων για τον εγκλωβισμό των παραγόμενων υδρογονανθράκων. Εν συνεχεία, γίνεται μελέτη των γεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής της Ιονίας Ζώνης και της Ζώνης Παξών, καθώς επίσης εξετάζεται και η λιθοστρωματογραφία αυτών. Επίσης, μελετάτε το πετρελαϊκό δυναμικό της Δυτικής Ελλάδας και παρουσιάζεται η μέχρι τώρα εύρεση και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και φυσικού αερίου στον ελλαδικό χώρο και τις γύρω περιοχές, όπως η Αλβανία και η Ιταλία.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυσικό αέριο
Πετρέλαιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.