Η επίδραση του ονόματος καταστημάτων, εμπορικού σήματος και των εκπτώσεων στις καταναλωτικές αξιολογήσεις και προθέσεις αγορών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η επίδραση του ονόματος καταστημάτων, εμπορικού σήματος και των εκπτώσεων στις καταναλωτικές αξιολογήσεις και προθέσεις αγορών

Κουτούδη, Αναστασία

Η εργασία έχει σκοπό να εξετάσει ένα εννοιολογικό πρότυπο των αποτελεσμάτων του ονόματος καταστημάτων, των εμπορικών σημάτων και των εκπτώσεων στις καταναλωτικές αξιολογήσεις (εικόνα καταστημάτων, ποιοτικές αντιλήψεις εμπορικών σημάτων, εσωτερικές τιμές αναγωγής και αντιλήψεις αξίας) και τις προθέσεις αγορών. Aρχικά η εργασία ασχολείται με την εικόνα και το όνομα καταστημάτων, καθώς και με τους λόγους για τους οποίους είναι βασικά κλειδιά για τους λιανοπωλητές και τους καταναλωτές. Στη συνέχεια αποσαφηνίζεται ο ορισμός της επωνυμίας (brand name),ώστε να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε κατά πόσο και πως επηρεάζει την πρόθεση αγοράς των καταναλωτών. Έπειτα παρουσιάζεται η σχέση των τιμής και των ειδικών προωθήσεων (δηλ. μέσω εκπτώσεων) για να προσελκύσουν τους καταναλωτές σ’ ένα λιανικό κατάστημα. Ακολουθεί ανάλυση της αγοραστικής συμπεριφοράς του καταναλωτή. Τέλος, αναφέρονται κάποιες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα γύρω από την επίδραση του ονόματος καταστημάτων, του εμπορικού σήματος και των εκπτώσεων στις καταναλωτικές αξιολογήσεις και προθέσεις αγορών και παρατίθενται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα ανάλυση.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπορικά σήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.