Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Τεχνική ανάλυση

Μακρή, Ευαγγελία
Τσιάλτα, Ανθή

Στην εργασία παρουσιάζεται μια γενική εικόνα της Τεχνικής Ανάλυσης. Γίνεται εκτενείς αναφορά στον ορισμό, την φιλοσοφία, τον τρόπο λειτουργίας και χρήσης της Τεχνικής Ανάλυσης ως μεθόδου επιλογής επενδυτικών κινήσεων. Μέσω της διαγραμματικής ανάλυσης με παραδείγματα, ορισμούς και πλήρη ανάλυση του τρόπου χρήσης της, θα δείξουμε πως δουλεύει, ποια η φιλοσοφία της και ποια η σωστή χρήση της. Επιπρόσθετα θα γίνει μια παρουσίαση των τεχνικών – ταλαντωτών που θα χρησιμοποιηθούν. Τέλος προτείνουμε στους επενδυτές και ιδίως σ' αυτούς που είναι εξοικειωμένοι με την Τεχνική Ανάλυση, ένα συγκεκριμένο απλό τεχνικό σύ¬στημα αγοραπωλησιών μετοχών και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μερικές συμβουλές, κυρίως προς τους νέους επενδυτές.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανάλυση επενδύσεων
Τεχνική πωλήσεων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.