Μάρκετινγκ πολυεθνικών εταιριών = Marketing of intrnational corporations

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Μάρκετινγκ πολυεθνικών εταιριών = Marketing of intrnational corporations

Καλυβιώτου, Ευφροσύνη

Οι επιχειρήσεις σήμερα, αν θέλουν να είναι ανταγωνιστικές είναι αναγκαίο να στρέφονται όχι μόνο προς την εσωτερική αγορά αλλά οπωσδήποτε και προς την εξωτερική, τους καταναλωτές και αγοραστές προϊόντων άλλων χωρών. Το κίνητρο που ωθεί τις πολυεθνικές επιχειρήσεις για εξάπλωση στις διάφορες χώρες είναι οι δυνατότητες που τις παρουσιάζονται για περισσότερα κέρδη. Ειδικότερα οφέλη γι' αυτές, μπορεί να είναι το «άνοιγμα» σε καινούργιες αγορές και οι ευνοϊκότεροι όροι δραστηριοποίησης που τις προσφέρονται (π.χ. χαμηλότερες αμοιβές στο προσωπικό, δυνατότητα επανεξαγωγής κεφαλαίων και κερδών, δυνατότητα χρησιμοποίησης πρώτων υλών της χώρας υποδοχής, ευνοϊκότερες εργασιακές σχέσεις κτλ.). Ταυτόχρονα όμως, η απόφαση μιας επιχείρησης για διεθνοποίηση εγκυμονεί κινδύνους λόγω των κυμαινόμενων τιμών των του συναλλάγματος, των ασταθών κυβερνήσεων, των προστατευτικών εμποδίων, του υψηλού κόστους προσαρμογής του προϊόντος και του τρόπου μετάδοσης των μηνυμάτων και πολλών άλλων παραγόντων. Με δεδομένα τα πιθανά οφέλη και τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, καθίσταται αναγκαία η εκ των προτέρων εφαρμογή ενός συστήματος δράσης συμφώνου με τις αρχές του σύγχρονου μάρκετινγκ.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές μάρκετινγκ
Πολυεθνικές εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.