Η εταιρική διακυβέρνηση στις τράπεζες: επιπτώσεις στις λογιστικές καταστάσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η εταιρική διακυβέρνηση στις τράπεζες: επιπτώσεις στις λογιστικές καταστάσεις

Αραμπατζή, Δήμητρα

Στην εργασία θα μελετήσουμε το θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης. Αρχίζοντας με μία εισαγωγή στο θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης θα απα-ντήσουμε σε ερωτήματα όπως: τι σημαίνει ο όρος εταιρική διακυβέρνηση και πως εξελίχθηκε μέσα στο χρόνο. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε τα συστή-ματα εταιρικής διακυβέρνησης συγκρίνοντάς τα μεταξύ τους. Επιπλέον θα παρουσιάσουμε την ακαδημαϊκή έρευνα σε ζητήματα αξιολόγησης του επι-πέδου εταιρικής διακυβέρνησης. Ενώ τέλος θα μελετήσουμε την ελληνική πραγματικότητα, πως αντιμετωπίζεται η εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλά-δα, τι συμβαίνει με τις ελληνικές τράπεζες που είναι εισηγμένες στο Χρημα-τιστήριο, τι προσπάθειες έγιναν, ποια προβλήματα παρουσιάστηκαν και ποιες είναι οι πιθανές λύσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστικός έλεγχος διαχείρισης
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Εταιρική διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.