Ανάπτυξη νέων προϊόντων: καινοτομία = Development of new products: innovation

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Ανάπτυξη νέων προϊόντων: καινοτομία = Development of new products: innovation

Κατσίκα, Καλλιόπη

Μέσα από τη μελέτη της εργασίας αυτής, ο αναγνώστης μπορεί εύλογα να διαπιστώσει ότι γίνεται μία σύζευξη ενός θεωρητικού πλαισίου με ένα πρακτικό κομμάτι, το οποίο προκύπτει μέσα από την έρευνα αγοράς που πραγματοποιήσα, κατά κύριο λόγο σε βιομηχανικές επιχειρήσεις του Ν. Λάρισας, έχοντας επλέξει ως μέθοδο αυτοαναφοράς τη συνέντευξη. Η έρευνα αυτή διεξήχθη τον Ιανουάριο του 2005 και απέδωσε σημαντικά. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός της έννοιας του προϊόντος, επισημαίνονται τα γενικότερα χαρακτηριστικά των προϊόντων, η ταξινόμησή τους σε κατηγορίες. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται λεπτομερώς ο κύκλος ζωής του προϊόντος και επιπλέον γίνεται εκτενή αναφορά στη διαδικασία υιοθέτησης του νέου προϊόντος από τους καταναλωτές. Ακόμη στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τον τρόπο γέννησης νέων ιδεών, για τη δοκιμή του προϊόντος στην αγορά. Επίσης, το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται περιληπτικά στις στρατηγικές τιμολόγησης, τοποθέτησης και προώθησης που ακολουθεί και πρέπει να ακολουθεί μία επιχείρηση, σύμφωνα πάντα με την πολιτική που εφαρμόζει. Στη συνέχεια ακολουθεί το δεύτερο μέρος, το οποίο έχει ως τίτλο «Καινοτομία Προϊόντος» και όπως άλλωστε γίνεται αντιληπτό, σ’ αυτό το σημείο επισημαίνεται η σπουδαιότητα και η αναγκαιότητα που υπάρχει για καινοτομικά προϊόντα. Αρχικά, δίνεται ο ορισμός της έννοια «Καινοτομία». Ακολουθεί το κομμάτι εκείνο που αναφέρεται στη διαδικασία καινοτομήσεως της καινοτομίας. Στο δεύτερο, τώρα κεφάλαιο, τονίζεται με ιδιαίτερη έμφαση η σημασία της δημιουργικότητας και πως αυτή επιδρά στην παραγωγή ιδεών στις μέρες μας. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία ιδιαίτερη αναφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στη συμβολή τους στη δημιουργία καινοτομικών προϊόντων, ενώ στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους επισημαίνονται οι λόγοι αποτυχίας μίας καινοτομικής προσπάθειας. Τέλος, στο τρίτο μέρος της εργασίας που αποτελεί θα λέγαμε το πρακτικό μέρος της, συναντάμε τα αποτελέσματα από μία έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε πάντα με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου. Πιο συγκεκριμένα, απευθυνθήκαμε σε 30 επιχειρήσεις εκ των οποίων δέχτηκαν να μας απαντήσουν οι 15. Οι επιχειρήσεις αυτές εγκαθίστανται και δραστηριοποιούνται κυρίως στον Νομό Λάρισας και μάλιστα πρόκειται για μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις τόσο από άποψη πωλήσεων, όσο και απασχολούμενου προσωπικού. Οι επιχειρήσεις αυτές, έχουν ως στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους καθώς και τις υψηλές αποδόσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα
Καινοτομία (επιχείρηση)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)