Παρουσίαση της εταιρείας Ήπειρος Αναπτυξιακή Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Παρουσίαση της εταιρείας Ήπειρος Αναπτυξιακή Α.Ε.

Μπούτζας, Κωνσταντίνος

Στα πλαίσια της διατριβής αυτής θα παρουσιασθεί και θα αναλυθεί η οικονομική πορεία της Ήπειρος Α.Ε. που δραστηριοποιείται στον νομό Ιωαννίνων ως δείγμα αυτού του τύπου εταιρειών. Πρόκειται για μία εταιρεία που είναι ο αναπτυξιακός φορέας της περιοχής και κύριος εκφραστής των κοινοτικών προγραμμάτων ανάπτυξής για τον νομό. Δεν θα επιχειρηθεί μια αυστηρά οικονομική ανάλυση αλλά μία σφαιρική παρουσίαση της μορφής της εταιρείας καθώς και των δραστηριοτήτων της. Οικονομικά θα γίνει μια αποτύπωση της βιωσιμότητας της εταιρείας καθώς και παρουσίαση των λογιστικών της μεγεθών.

Thesis
NonPeerReviewed

Αριθμοδείκτες
Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.