Προγραμματισμός παραγωγικών πόρων = MRP II Manufacturing resource planning

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Προγραμματισμός παραγωγικών πόρων = MRP II Manufacturing resource planning

Καμπουράκης, Μιχαήλ
Βαλεργάκη, Μαρία

Στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο Προγραμματισμός Απαιτήσεων Υλικών (MRP), που είναι ο προκάτοχος του MRP II. Το MRP υπολογίζει τις απαιτήσεις σε υλικά και προγραμματίζει τις προμήθειες ώστε να καλυφθεί η ζήτηση για όλα τα προϊόντα και τα εξαρτήματα σε μια επιχείρηση. Στο 2ο κεφάλαιο, παρουσιάζονται κάποια βασικά στοιχεία του MRP II όπως τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του, τις βασικές λειτουργίες του, τα πλεονεκτήματα του και τις διαφορές του από το MRP, ενώ το 3ο κεφάλαιο αναλύει μια ιεραρχική δομή του δηλ. τα υποσυστήματα από τα οποία αποτελείται σ’ ένα πραγματικό ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της παραγωγής. Στο 4ο κεφάλαιο περιγράφεται ο τρόπος παραγωγής JIT, πως ξεκίνησε, πως λειτουργεί στην TOYOTA και παρουσιάζονται τρία υβριδικά συστήματα παραγωγής JIT/MRP II. Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένα λειτουργικό μοντέλο ενοποίησης μεταξύ του CAD / MRP II και πώς αυτά τα δυο αποτελούν μέρος ενός CIM συστήματος. Στο 6ο κεφάλαιο περιγράφεται μια έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης για τη διαδικασία εφαρμογής του MRP II στη Σιγκαπούρη και αφορά τη χρήση του από διάφορες εταιρείες καθώς και τις ελλείψεις και τα προβλήματα που εμφανίζονται σχετικά με το συγκεκριμένο σύστημα. Και τέλος, το 7ο κεφάλαιο παρουσιάζει τον Προγραμματισμό Επιχειρησιακών Πόρων (ERP), ο οποίος εμφανίστηκε μετά το MRP II σαν αποτέλεσμα προσπάθειας να αντιμετωπιστούν τα διάφορα μειονεκτήματα του MRP II και άλλων συστημάτων που αναπτύχθηκαν σαν εν δυνάμει διάδοχοι του MRP II.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικός προγραμματισμός
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.