Σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης

Μπατσαρά, Θεοδώρα
Μπάλα, Μαρία

Στην εργασία μας προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε και να αναλύσουμε τις πιο δημοφιλές μορφές χρηματοδότησης που υπάρχουν στην Νέα και Σύγχρονη Ελληνική οικονομία. Επίσης έγινε μία προσπάθεια να βρεθούν οι πιθανές ωφέλειες που θα είχαν οι επιχειρήσεις από αυτές τις μορφές, ποιες θα ήταν αυτές, αλλά και σε ποια σημεία θα βοηθούσαν την επιχείρηση. Παράλληλα παρατέθηκαν τα οφέλη που θα είχαν για την εθνική οικονομία, αλλά και οι διαφορές ή ομοιότητες που υπάρχουν μεταξύ των μορφών χρηματοδότησης. Στο πρώτο κεφάλαίο, (Πρακτορεία Απαιτήσεων factoring), αναφέρεται ιστορική διαδρομή, έννοια – βασικά χαρακτηριστικά, υπηρεσίες, οι δυο βασικές κατηγόριες του factoring, είδη factoring, διαδικασίες λειτουργίας του factoring, ρευστότητα εκχωρητή, το κόστος της πρακτορείας, πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα, οφέλη για την εθνική οικονομία από την εφαρμογή του θεσμού factoring, νομοθεσία σύστασης εταιρείας factoring, ποιες επιχειρήσεις ενδείκνυται να κάνουν χρήση των υπηρεσιών factoring, εταιρίες factoring και παράδειγμα πρακτορείας απαιτήσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο, (forfaiting), αναφέρεται, ιστορική διαδρομή, η διαδικασία του forfaiting, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του θεσμού forfaiting, ουσιαστικές διαφορές μεταξύ factoring και forfaiting. Στο τρίτο κεφάλαιο, (Χρηματοδοτική μίσθωση Leasing), περιγράφεται η ιστορική εξέλιξη του θεσμού, η έννοια του leasing, τι χρηματοδοτείται, πως λειτουργεί, βασικές κατηγορίες χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύγκριση δανείου – χρηματοδοτικής μίσθωσης, λογιστική απεικόνιση των διενεργούμενων πράξεων στα πλαίσια του leasing και του δανεισμού, υπολογισμός μισθωμάτων, το κόστος της χρηματοδοτικής μίσθωσης, έντυπα & δικαιολογητικά leasing, τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτού του θεσμού για την επιχείρηση, πλεονεκτήματα για τις εθνικές οικονομίες, ο θεσμός της χρηματοδοτικής μίσθωσης στην Ελλάδα, εταιρείες leasing στην Ελλάδα, Ευρώπη & Ελλάδα, παράδειγμα. Στο τέταρτο κεφάλαιο, (Δικαιόχρηση Franchising) περιγράφονται, ιστορική διαδρομή του franchising, έννοια και διαδικασία του franchising, βασικά χαρακτηριστικά του θεσμού franchising, μορφές - διακρίσεις franchising, σε ποιον απευθύνεται το franchising, προετοιμασία franchisor, επιλογή franchisees, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, το franchising στην Ελλάδα, έρευνα του Γαλανή Βασιλείου για το franchising (Φεβρουάριος 2005). η εξέλιξη της μεθόδου της δικαιοχρησης (franchise) μέσω internet, ηλεκτρονικό εμπόριο. Στο πέμπτο κεφάλαιο (Επιχειρηματικό Κεφάλαιο) αναλύεται, ιστορική αναδρομή, τι ειναι το Venture Capital, ο λόγος ύπαρξης των εταιρειών, μορφές venture capital, πώς θα προσεγγίσετε την κατάλληλη εταιρία επιχειρηματικών κεφαλαίων, διαδικασία επένδυσης, αναζήτηση επενδυτικών προτάσεων και διαδικασία επιλογής (διαδικασία Venture Capital χρηματοδότησης), σπουδαιότητα του επιχειρηματικού σχεδίου, πηγές κεφαλαίων των Venture Capitals, συνεισφορά και τρόποι παρακολούθησης της επιχείρησης, τρόποι χρηματοδότησης της επιχείρησης, στρατηγικές εξόδου, Ελλαδα και venture capitals, το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο για τις εταιρίες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαιού υψηλού κινδύνου, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των venture capitals. Στο έκτο κεφάλαιο (προθεσμιακές πωλήσεις) αναφαίρεται η έννοια των Swaps, κυριότεροι λόγοι εμφάνισης και ανάπτυξης των ανταλλαγών νομισμάτων και επιτοκίων, χαρακτηριστικά των swaps, ιδιότητες, είδη swaps, εφαρμογές των swaps, ανάπτυξη των swaps, παράδειγμα swap.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοδότηση
Επιχειρήσεις - Χρηματοδότηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)