Πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO

Σκόδρας, Κωνσταντίνος

Η εργασία κάνει ανάλυση της πιστοποίησης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO. Το 1987 θεσπίστηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης μία σειρά προτύπων ΣΔΠ με την επωνυμία ISO 9000. Η δημιουργία αυτών των προτύπων προήλθε από την ανάγκη ύπαρξης κοινών διεθνών κριτηρίων αξιολόγησης των επιχειρήσεων και προώθησε σημαντικά τη διάδοση τους, ειδικότερα στην Ευρώπη. Στην αρχή, η εξάπλωση τους ήταν μάλλον αργή, κυρίως λόγω της έλλειψης επαρκούς πληροφόρησης, αλλά πολύ σύντομα αυξήθηκε με εκθετική μορφή. Δύο ήταν οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή τη ραγδαία εξέλιξη: Πρώτος ήταν η εισαγωγή πιστοποίησης κατά ISO 9000 στις διαδικασίες πιστοποίησης των βιομηχανικών προϊόντων από την Ευρωπαϊκοί Κοινότητα και δεύτερος ήταν η απαίτηση των ήδη πιστοποιημένων μεγάλων επιχειρήσεων για πιστοποίηση και των προμηθευτών τους προκαλώντας έτσι το φαινόμενο που είναι γνωστό ως φαινόμενο της χιονοστιβάδας. Στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις άρχισαν να ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη ΣΔΠ από το 1991 και μετά, χρόνια κατά την οποία έγιναν και οι πρώτες πιστοποιήσεις κατά ISO 9000. Μέχρι σήμερα πολλές επιχειρήσεις έχουν πιστοποιηθεί μέσω του ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) , ενώ πολλές έχουν πιστοποιηθεί και από άλλους διεθνείς οργανισμούς (όπως η Βαρβαρέσος Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία κ.α.) Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται στα πρώτα στάδια της πιστοποίησης, ενώ εξαιτίας του φαινομένου της χιονοστιβάδας που προαναφέρθηκε πολύ περισσότερες είναι αυτές που εκδηλώνουν έντονο ενδιαφέρον και ζητούν ενημέρωση. Η σωστή και έγκυρη ενημέρωση είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές, εφόσον ακόμη δεν έχει γίνει κάποια συστηματική ερευνά για αυτό το τόσο καινούριο αλλά και επίκαιρο θέμα. Έτσι, οι επιχειρήσεις δεν ξέρουν ακόμη που μπορούν να στραφούν για να πάρουν ολοκληρωμένες και αντικειμενικές πληροφορίες που χρειάζονται.

Thesis
NonPeerReviewed

Πρότυπα
Διοίκηση ολικής ποιότητας - Πρότυπα
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.