Κλαδική μελέτη του κλάδου έτοιμο ένδυμα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Κλαδική μελέτη του κλάδου έτοιμο ένδυμα

Μπρέντας, Νικόλαος

Πριν ξεκινήσουμε καλό είναι να κατανοήσουμε που εντάσσεται και τι είναι το έτοιμο ένδυμα. Έτσι ο κλάδος της ένδυσης χωρίζεται σε δύο υπό-κλάδους, τον κλάδο του ετοίμου ενδύματος και τον κλάδο των πλεκτών. Επίσης αυτοί οι δύο υπό-κλάδοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, την βιομηχανία και το εμπόριο. Εμείς θα μελετήσουμε τον κλάδο του ετοίμου ενδύματος και την κατηγορία της βιομηχανίας. Οι επιχειρήσεις του έτοιμου ενδύματος δημιουργήθηκαν στη δεκαετία του '70 κυριολεκτικά κάτω από συνθήκες θερμοκηπίου. Ο κλάδος θεωρείται εντάσεως εργασίας και εξαρτάται άμεσα από το χαμηλό εργατικό κόστος, ο οποίος σήμερα προσφέρει απασχόληση σε περισσότερους από 60.000 εργαζόμενους. Άλλα χαρακτηριστικά του κλάδου είναι η προσφορά εργασίας στον γυναικείο πληθυσμό αφού το 75% των εργαζομένων στον κλάδο είναι γυναίκες και η συγκέντρωσή του σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας και κυρίως στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής και Θεσσαλίας. Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών και η πίεση από υποκατάστατα προϊόντα, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που διαμορφώνουν τη δομή του κλάδου. Ο κίνδυνος εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο παραγωγής ειδών ένδυσης δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα, καθώς η παραγωγή που συγκεντρώνεται κυρίως στα μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα του κλάδου, χαρακτηρίζεται από οικονομίες κλίμακας, γεγονός που συνεπάγεται τη διενέργεια μεγάλων επενδύσεων από την πλευρά των δυνητικών ανταγωνιστών που θα επιθυμούσαν την είσοδο στον συγκεκριμένο κλάδο. Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις ένδυσης σήμερα μπορούν συνοπτικά να ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες, σε εξωγενή και ενδογενή.

Thesis
NonPeerReviewed

Ένδυση και ενδύματα - Βιομηχανία και εμπόριο
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.