Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Φωτοβολταϊκά συστήματα

Πουλής, Μιχάλης

Η διπλωματική εργασία έχει ως κύριο θέμα τη μελέτη και τη δομη της μονάδας ελέγχου ενός αυτόνομου φωτοβολταικού συστήματος. Το σύστημα αποτελείται από το Φ/Β πλαίσιο,το φορτίο, τη μπαταρία και τη μονάδα ελέγχου. Η μονάδα ελέγχου πρέπει να τροφοδοτεί το εναλλασσόμενο φορτίο και παράλληλα να ελέγχει τη φόρτιση της μπαταρίας τους συστήματος χρησιμοποιώντας το Φ/Β πλαίσιο . Γίνεται αναφορά στις μονάδες και συσκευές ,που αποτελούν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα και στις βασικές αρχές λειτουργίας τους .Επίσης παρουσιάζονται γενικότερα θέματα που αφορούν τη Φ/Β τεχνολογία και τέλος γίνεται αναφορά για τις ιδιότητες,τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των αυτόνομων Φ/Β.

Thesis
NonPeerReviewed

Φωτοβολταϊκή ενέργεια
Ηλιακή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.