Διαχείριση υδάτινων πόρων στη Ρόδο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Διαχείριση υδάτινων πόρων στη Ρόδο

Μπάκαρη, Δάφνη-Σάρρα

Στόχος της παρούσης εργασίας, είναι να παρουσιαστεί η πολιτική της αειφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος και συγκεκριμένα επικεντρωνόμαστε στη διαχείριση υδάτινων πόρων στη Ρόδο. Θα ξεκινήσει από τα γενικά χαρακτηριστικά της υδρολογίας, τα στοιχεία που συνθέτουν το αντικείμενο της υδρολογίας και τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση των υγροτόπων, όπως επίσης και οι χρήσεις του νερού. Η σωστή διαχείριση των υγρότοπων, είναι πολύ σημαντική καθώς συμβάλλει όχι μόνο στην ίδια την επιβίωση, αλλά και στην ανάπτυξη της περιοχής. Τα νερά της βροχής και τα ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα συμβάλλουν στη απορροή και τη συλλογή του νερού. Η διαδικασία αυτή, βοηθά στην τροφοδότηση με νερό του εδάφους και των καλλιεργειών. Παράλληλα θα πρέπει να επισημανθεί, ότι αυτά τα κατακρημνίσματα περιέχουν σημαντικές ποσότητες οργανικών και ανόργανων ενώσεων τα οποία είναι απαραίτητα για τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών και τη σύσταση των υδάτων. Η Ελλάδα, θα πρέπει να τονίζεται ότι κατατάσσεται μεταξύ των χωρών που διαθέτουν σχετικά μεγάλα αποθέματα υδάτινων πόρων. Η μέση ετήσια τιμή των βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων ανέρχεται σε 748 χιλιοστά, που αντιστοιχούν σε 115 δισ. κυβ. μ. περίπου. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν ύδατα 12 δισ. κυβ. μ. που εισρέουν στη χώρα από άλλες χώρες και να αφαιρεθούν οι απώλειες που ανέρχονται στο 50% περίπου του ανωτέρω ποσού. Ένα λοιπόν από το θέματα που προκύπτει εκτός από τη διαχείριση, είναι και η διατήρηση της ανάπτυξης των υδάτινων πόρων. Η κρισιμότητα των θεμάτων διαχείρισης υδατικών πόρων εντείνεται από τις επιλογές χωρίς σχεδιασμό και πρόβλεψη, την υποτίμηση των προβλημάτων ποιότητας και ποσότητας των υδατικών πόρων και την καθυστέρηση εισαγωγής του περιβαλλοντικού παράγοντα στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και στην διαδικασία της αγοράς. Η πολυδιάσπαση και η ανταγωνιστικότητα των σχετικών με τους υδατικούς πόρους αρμοδιοτήτων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η απουσία προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής, η έλλειψη σχεδιασμού και προγραμματισμού έχουν το προφανές αποτέλεσμα μιας περιστασιακής και μη ορθολογικής διαχείρισης.

Thesis
NonPeerReviewed

Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση
Περιβάλλον, Προστασία του

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.