Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών στην ελληνική οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών στην ελληνική οικονομία

Λιακοπούλου, Ειρήνη

Στην παρούσα μελέτη γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης του κλάδου των τηλεπικοινωνιών της ελληνικής οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια η δομή και ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς τηλεπικοινωνιών έχει αλλάξει ριζικά. Από το μονοπώλιο του κρατικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών, φθάσαμε στην πλήρη απελευθέρωση, δημιουργήθηκε ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, νέες επιχειρήσεις αδειοδοτήθηκαν, άλλαξαν οι ρυθμίσεις σχετικά με την τιμολόγηση και την παροχή των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στους τελικούς καταναλωτές. Ο κλάδος αποτελείται πλέον από εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, Internet, ακόμα και παρόχους δορυφορικών υπηρεσιών. Οι τεχνολογικές εξελίξεις οδηγούν στη δημιουργία νέων υπηρεσιών, κυρίως στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας και της πρόσβασης στο Διαδίκτυο και οι εταιρείες παροχής στοχεύουν στην κάλυψη αυτών. Οι τηλεπικοινωνίες συνθέτουν ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η ένταση του οποίου συνεχώς αυξάνεται, όσον αφορά κυρίως την κινητή τηλεφωνία. Η αγορά δείχνει σημάδια ωρίμανσης, αλλά υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης μέσω των νέων υπηρεσιών, όπως τα κινητά 3ης Γενιάς και η ευρυζωνική πρόσβαση. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελούν την κινητήρια δύναμη του κλάδου και δημιουργούν ευκαιρίες για το μέλλον.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα
Τηλεπικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.