Μελέτη καινοτομικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Μελέτη καινοτομικότητας των επιχειρήσεων του Νομού Κοζάνης

Δροσινάκης, Γεώργιος
Γκρανόπουλος, Βασίλειος

Στην παρακάτω πτυχιακή εργασία γίνεται προσπάθεια για να υπάρξει μια εικόνα για τις τάσεις καινοτομίας που υπάρχουν στη Δυτική Μακεδονία. Συγκεκριμένα έγινε τηλεφωνική έρευνα σε επιχειρήσεις γενικού εμπορίου και τροφίμων. Στην παρακάτω αναφορά δίνονται κάποιες έννοιες γύρω από την καινοτομία, πως αυτή μετριέται, στοιχεία καινοτομίας στη Δυτική Μακεδονία και τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε. Συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 1 δίνονται ορισμοί της καινοτομίας , οι διαφορές μεταξύ εφεύρεσης και καινοτομίας , οι διαδικασίες δημιουργίας νέου προϊόντος και αξιολόγηση του καθώς και το πόσο σημαντικό είναι το έργο των επιστημόνων και των μηχανικών. Στο κεφάλαιο 2 δίνονται στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη μέτρηση της δραστηριότητας της καινοτομίας. Παρουσιάζονται αναλυτικά τα συστατικά και η κάλυψη των δραστηριοτήτων καινοτομίας. Στο κεφάλαιο 3 δίνονται στοιχεία και αναφορές σχετικά με την καινοτομία στην Δυτική Μακεδονία. Στο κεφάλαιο 4 γίνεται αναφορά γύρω από τους δείκτες μέτρησης καινοτομίας ,πως τους επιλέγουμε και τη μεθοδολογία υπολογισμού τους. Τέλος στο κεφάλαιο 5 δίνονται οι δείκτες καινοτομίας στη Δυτική Μακεδονία και παρουσιάζονται σε μορφή γραφημάτων τα αποτελέσματα της τηλεφωνικής έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Καινοτομία (επιχείρηση)
Επιχειρήσεις - Ανταγωνιστικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.