Το νέο καθεστώς για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Το νέο καθεστώς για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού

Πέρρος, Δημήτριος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση για τον ελεύθερο ανταγωνισμό και την συνταγματική κατοχύρωσή του στην ελληνική έννομη τάξη. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε την εξαιρετική σημασία του ελεύθερου ανταγωνισμού για την οικονομική πρόοδο του κράτους καθώς και για την κοινωνική ευημερία. Ο ελεύθερος ανταγωνισμός αποτελεί την κινητήρια δύναμη της σύγχρονης οικονομικής δραστηριότητας. Είναι χαρακτηριστική έκφραση της συνταγματικά κατοχυρωμένης οικονομικής ελευθερίας, όπως επίσης και βασική παράμετρος του εφαρμοζόμενου οικονομικού συστήματος. Ο ελεύθερος ανταγωνισμός είναι αναγκαία προϋπόθεση της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας και επομένως το κράτος δεν επιτρέπεται να ανατρέπει την ισορροπία του ανταγωνισμού όπως και την ισότητα ευκαιριών των ανταγωνιστών, αντίθετα πρέπει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, για την προστασία της ισότητας μεταξύ των ανταγωνιστών και την προστασία από ανταγωνιστικές ενέργειες. Αν και θεωρείται ότι εντάσσεται κατά βάση στον κλάδο είναι αναμφισβήτητη, αφού αποτελεί ένα από τα βασικά ατομικά κοινωνικά δικαιώματα τα οποία κατοχυρώνονται στο δεύτερο μέρος του ισχύοντος ελληνικού Συντάγματος. Το Σύνταγμα κατοχυρώνει τον ελεύθερο ανταγωνισμό ως υποκειμενικό ατομικό δικαίωμα καθώς και ως αντικειμενική θεσμική εγγύηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανταγωνισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.