Φορολογία εισοδήματος ανώνυμων εταιρειών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Φορολογία εισοδήματος ανώνυμων εταιρειών

Κασσιτερίδης, Ηλίας

Η συγκεκριμένη εργασία έχει σκοπό τη μελέτη της φορολογίας εισοδήματος των Ανώνυμων Εταιρειών στη χώρα μας για το οικονομικό έτος 2013. Ο τρόπος προσέγγισης της μελέτης αυτής είναι η πλήρης κατανόηση των βημάτων που ακολουθούνται για την Φορολογία των Ανώνυμων Εταιρειών από τα εισοδήματα που είχε μέσα σε μια διαχειριστική περίοδο (1 έτος - 12 μήνες). Για την επίτευξη της προσέγγισης αυτής έπρεπε να εστιάσουμε στη λειτουργία μιας Ανώνυμης Εταιρείας. Από την έναρξη της και όλα τα διαδικαστικά που αυτή απαιτεί, στην λειτουργία της με καινοτόμους τρόπους όπου κυρίαρχο ρόλο έχει η τεχνολογία, καθώς επίσης και στη τελευταία διαδικασία που ακολουθείτε για την οριστικοποίηση της φορολογικής της δήλωσης. Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας συμπεραίνουμε ότι η φορολογία μιας Ανώνυμης Εταιρείας τηρείται με τρόπο αυστηρό, τυπικό και λεπτομερή. Η σειρά με την οποία ακολουθούνται τα βήματα, είτε αφορούν την ίδρυση της, είτε τη τήρηση των βιβλίων της, είτε τη διανομή των τυχόν κερδών, είτε τη φορολογία της, γίνονται σαφώς μεν με σκοπό την ομαλή λειτουργία της, παρ’ όλο αυτά δε με τη καταπάτηση των τυχόν οικονομικών καταστάσεων που τυχόν να αποκρύπτονται.

Thesis
NonPeerReviewed

Φόρος εισοδήματος
Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.