Οικονομικές καταστάσεις και διεθνή λογιστικά πρότυπα

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Οικονομικές καταστάσεις και διεθνή λογιστικά πρότυπα

Δαμιανίδης, Αχιλλεύς
Τσιμπούρας, Μιχαήλ

Στην εργασία αρχικά γίνεται αναφορά στις οικονομικές καταστάσεις και συγκεκριμένα με έναν ορισμό, τι είναι οι οικονομικές καταστάσεις, τι περιλαμβάνουν σύμφωνα πάντα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και γίνεται ανάλυση για την κάθε κατάσταση ξεχωριστά. Επίσης, γίνεται αναφορά στη δημοσιότητα αλλά και στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ο οποίος αποτελεί το μοναδικό μέσο που παρέχει στο χρήστη των οικονομικών καταστάσεων τη βεβαιότητα ότι έχουν εφαρμοστεί τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Τέλος, αναλύονται κάποια στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις και τα υποδείγματα των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων). Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Στη συνέχεια αναφέραμε για την επιτροπή που συγκροτείτε για τα Δ.Λ.Π., τους σκοπούς της IASC, τις υποχρεώσεις των μελών της IASC, το περιεχόμενο του όρου οικονομικές καταστάσεις, τη διαδικασία έκδοσης των Δ.Λ.Π. και το σώμα των διεθνών λογιστικών προτύπων. Τέλος, προσδιορίζετε ποια Δ.Λ.Π. καταργήθηκαν, από πια αντικαταστάθηκαν και ποια Δ.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Π. είναι σήμερα σε ισχύ. Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύσαμε όλα τα σε ισχύ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αλλά και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρετε στους αριθμοδείκτες. Ειδικότερα, στη χρησιμότητα των αριθμοδεικτών και στις κατηγορίες των αριθμοδεικτών. Τέλος, γίνεται μια παρουσίαση των αριθμοδεικτών και εφαρμογή στην πράξη. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. δύο μεγάλων εταιρειών, της ΚΡΙ ΚΡΙ και της VIVARTIA οι οποίες δραστηριοποιούνται και στην Ελλάδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Αριθμοδείκτες
Οικονομικές καταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)