Ρυμουλκούμενη σκευοφόρος αυτοκινήτου (τρέϊλερ)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ρυμουλκούμενη σκευοφόρος αυτοκινήτου (τρέϊλερ)

Γιαννόπουλος, Νικόλαος

Σκοπός της εργασίας που ακλουθεί, είναι ο σχεδιασμός μιας ρυμουλκούμενης σκευοφόρου ΙΧ αυτοκινήτου που στο εξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «τρέιλερ» ή «προϊόν». Συγκεκριμένα πρόκειται για μια διαφορετική προσέγγιση του προϊόντος, εστιάζοντας στην εμφάνιση, στο υλικό κατασκευής αλλά και στην ευελιξία του σχεδιασμού, ούτως ώστε να μπορεί να κατασκευαστεί ακόμα και σε επίπεδο μιας μικρής βιοτεχνίας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Σημαντικότατος παράγοντας αυτών των διαφοροποιήσεων είναι το επιβατηγό αυτοκίνητο που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της χρήσης ενός οποιουδήποτε τρέιλερ καθώς και οι ικανότητες ρυμούλκησης, το ύψος της ανάρτησης του και ενίοτε η παλαιότητα αυτού όπου μπορεί εξ αιτίας της νομοθεσίας των ευρωπαϊκών χωρών να καθιστά παράνομη και επικίνδυνη την ρυμούλκηση, χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό λχ καθρέπτες η και παθητικά φρένα, στο τρέιλερ. Επιπλέον η εργασία αυτή αναφέρεται καθαρά και μόνο στον σχεδιασμό της ευρύτερης δομής του προϊόντος χωρίς να εξετάζεται η κατασκευή «σε επίπεδο βίδας. Παρουσιάζεται ωστόσο ένα πλήρες σχέδιο λαμβάνοντας υπόψη τους πιο χαλαρούς περιορισμούς κατασκευής (από άποψη διαστάσεων) επιτρέποντας όμως με μικρές τροποποιήσεις και την ικανοποίηση των πιο δεσμευτικών. Τέλος δόθηκε η απαραίτητη προσοχή έτσι ώστε ο σχεδιασμός να μην μειώνει τη χρηστικότητα του προϊόντος αλλά αντίθετα μέσα από εφαρμοσμένες λύσεις σε αυτοκινούμενα κυρίως οχήματα να προκύπτει επιπλέον όφελος πράγμα το όποιο απουσιάζει από τα σημερινά δεδομένα της αγοράς η οποία τείνει να περιορίζεται στο φάσμα των ιδιοκατασκευών.

Thesis
NonPeerReviewed

Σχέδιο, Βιομηχανικό
Αυτοκίνητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.