Ανάλυση ομόρρυθμης εταιρείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Ανάλυση ομόρρυθμης εταιρείας

Κατίδης, Δημήτριος
Σουμελίδης, Δημήτριος

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η αναλυτική παρουσίαση της εταιρικής μορφής της Ομόρρυθμης Εταιρείας. Μετά από μία σύντομη εισαγωγή σχετικά με την διάκριση μεταξύ των επιχειρήσεων, παρουσιάζονται όλες οι αποδεκτές από τον Εμπορικό Κώδικα εταιρικές μορφές. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με την ίδρυση, την μεταβολή και την μετατροπή της Ομόρρυθμης Εταιρείας, ενώ το τρίτο και το τέταρτο με την διοίκηση και φορολόγηση και με την λύση, εκκαθάριση και αναβίωσή της. Η επόμενη ενότητα παρουσιάζει πρακτικά υποδείγματα λογιστικής αντιμετώπισης της Ομόρρυθμης Εταιρείας, ενώ η μελέτη ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα που προέκυψαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.