Η είσοδος της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) και το διμερές εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η είσοδος της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) και το διμερές εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)

Παρεντέ, Ισχάκ
Παπαδόπουλος, Χρήστος

Συγκεκριμένα η Κίνα, στην προσπάθεια της να επιτύχει σταθερότητα και οικονομική μεγένθυνση, έδωσε προτεραιότητα στην δημιουργία ανταγωνιστικού κλίματος, νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας, και όχι στην ιδιωτικοποίηση και στην αναδιάρθρωση των παλαιών επιχειρήσεων. Μολονότι η Κίνα αναγνώριζε την σπουδαιότητα της μακροοικονομικής σταθερότητας, δεν μπέρδεψε ποτέ τους σκοπούς με τα μέσα και ποτέ δεν ώθησε την καταπολέμηση του πληθωρισμού στα άκρα. Η επιτυχία ήρθε, καθώς η Κίνα διατηρούσε την κοινωνική σταθερότητα, αποφεύγοντας την μαζική ανεργία (ο πίνακας 1.1 που ακολουθεί μας παρουσιάζει την πορεία του Α.Ε.Π. και του πληθωρισμού των προηγμένων οικονομιών και των οικονομιών που βρίσκονται σε μεταβατική διαδικασία). Η απελευθέρωση που εφάρμοσε η Κίνα, ήταν σταδιακή, και με τρόπο τέτοιον ώστε οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι που ανακατανέμονταν να επαναχρησιμοποιηθούν πιο αποδοτικά και να μην αφήνονταν σε κατάσταση άκαρπης μή απασχόλησης. Η Κίνα δεν ιδιωτικοποίησε γρήγορα τις κρατικές επιχειρήσεις της, καθώς δημιουργούνταν καινούριες επιχειρήσεις οι κρατικές έχαναν τόσο πολύ σε σπουδαιότητα ώστε είκοσι χρόνια με την έκρηξη της μετάβασης, αποτελούσαν μόνο το 28,2% της βιομηχανικής παραγωγής. Η αποκορύφωση της μεταβατικής διαδικασίας της οικονομίας της Κίνας, ήταν η είσοδός της στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στις 11 Δεκεμβρίου 2001.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές εμπόριο
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.