Τυποποίηση, πρότυπα, κώδικες και νόμοι δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Τυποποίηση, πρότυπα, κώδικες και νόμοι δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας

Σιδερίδου, Αλεξία

Ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι ένα αποκλειστικό δικαίωμα που χορηγείται για μια εφεύρεση, που μπορεί να είναι ένα προϊόν ή μια διαδικασία που παρέχει έναν νέο τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει μια εργασία, ή προσφέρει μια νέα τεχνική λύση σε ένα πρόβλημα. Το γεγονός ότι μια εφεύρεση προστατεύεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σημαίνει ότι η συγκεκριμένη εφεύρεση δεν μπορεί να κατασκευαστεί, να χρησιμοποιηθεί, να διανεμηθεί ή να πωληθεί από κάποια εμπορική επιχείρηση χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του διπλώματος. Αυτά τα δικαιώματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας επιβάλλονται συνήθως από ένα δικαστήριο, το οποίο, στα περισσότερα συστήματα, έχει την αρμοδιότητα να σταματήσει την παραβίαση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Από την άλλη, ένα δικαστήριο μπορεί να κηρύξει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας άκυρο εάν κάποιος τρίτος το αμφισβητήσει και βάση αποδείξεων έχει δίκιο.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανικός σχεδιασμός
Πρότυπα
Τυποποίηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.