Πρότυπα και νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Πρότυπα και νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων

Κατσούλη, Σοφία

Η παρούσα εργασία ασχολείται με την ασφάλεια τροφίμων, μέσω της παρουσίασης της Ανάλυσης Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου-HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) στη βιομηχανία τροφίμων. Αρχικά παρουσιάζεται μια ανασκόπηση της ιστορίας και της αναγκαιότητας εισαγωγής του συστήματος. Στη συνέχεια, γίνεται εκτενής αναφορά στις διάφορες κατηγορίες κινδύνων που συναντώνται στα τρόφιμα και επιπλέον γίνεται αναφορά και σε άλλα συστήματα, όπως η Ορθή Βιομηχανική Πρακτική (Good Manufacturing Practice-GMP) και η Ολική Ποιότητα, που είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του HACCP. Παρακάτω περιγράφονται και αναλύονται οι επτά αρχές του συστήματος και η μεθοδολογία ανάπτυξης ενός σχεδίου HACCP από μια βιομηχανία τροφίμων. Επιπλέον παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εφαρμογής του HACCP στην Βιομηχανία Τροφίμων ΑΦΟΙ Α. ΠΙΤΕΝΗ ΑΒΕΕ, όπου για καθαρά οργανωτικούς λόγους, έχουν επιλεγεί αντιπροσωπευτικά τμήματα από τις τηρούμενες διαδικασίες και αρχεία. Στο τέλος παρατίθενται δύο παραρτήματα με έτοιμες φόρμες για εφαρμογή και έντυπα που είναι απαραίτητο να τηρούνται για την αποτελεσματική χρήση του συστήματος, ώστε ο αναγνώστης της πτυχιακής εργασίας να αποκομίσει μία ολοκληρωμένη εικόνα της διαδικασίας εγκατάστασης ενός συστήματος HACCP.

Thesis
NonPeerReviewed

Πρότυπα
Ποιοτικός έλεγχος
Τρόφιμα - Μέτρα ασφαλείας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.