Σύνταξη και εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης = Development and implementation environmental management system

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Σύνταξη και εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης = Development and implementation environmental management system

Σλατίντσης, Θωμάς

Η πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τα βασικά στάδια των Διαδικασιών και των Δράσεων που απαιτούνται έως την πιστοποίηση, αλλά και μετά, μιας επιχείρησης με ISO 14001. Το πιστοποιητικό έχει ως σκοπό να αποδεικνύει ότι λειτουργεί στους κόλπους της, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.). Ο στόχος της εργασίας είναι να οδηγήσει μια επιχείρηση στην πιστοποίηση με ISO 14001. Αυτό προϋποθέτει την αντιμετώπιση των Διαδικασιών με ρεαλισμό. Η οργάνωση της παρουσίασης θα ακολουθήσει τη δομή των περιεχομένων της εργασίας και θα έχει ως εξής: Παρουσίαση των Σ.Π.Δ., σχέσεις Επιχείρησης – Κράτους στο θέμα του περιβάλλοντος, ανεξάρτητες από την ιδιωτική πρωτοβουλία, αρχική περιβαλλοντική ανασκόπηση, εγχειρίδιο περιβαλλοντικής αιαχείρισης, διαδικασίες, περιβαλλοντικής διαχείρισης, κατάλογος περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατάλογος περιβαλλοντικής νομοθεσίας, πρόγραμμα [εριβαλλοντικής διαχείρισης, σχέδια δράσης και έντυπα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαχείριση περιβάλλοντος
Περιβάλλον, Προστασία του

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.